THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP


k i ế p .n g ư ờ i


24365 galleryImage
lầm lũi
________________________________________________________________________
đ ì n h n g u y ê n
2018


24366 galleryImage
nét Huế
________________________________________________________________________
đ ì n h n g u y ê n


24609 galleryImage
gánh đời
________________________________________________________________________
đ ì n h n g u y ê n


25003 galleryImage
đấp bồi mất mát
__________________________________________________________________________
đ ì n h n g u y ê n


25291 galleryImage
miệt mài
________________________________________________________________________
đ ì n h n g u y ê n


25393 galleryImage
mùa gặt
________________________________________________________________________
đ ì n h n g u y ê n


26048 top - gallery
_______________________________________________
Em Về Tôi Bóng Liêu Xiêu - thơ - miên _______________________________________________

Image

em về tôi bóng liêu xiêu
ngẩn ngơ như trúng ngải yêu mất rồi
có con chim nhỏ hót, cười
nhạo tôi thằng ngốc giữa trời biển si

xem tiếp...

_______________________________________________
From A Corrner Of My World - văn - nttn _______________________________________________

Image

as i was still standing in the kitchen, feeling slightly sad that i had missed saying goodbye to TB this morning, i heard a chime from the cell phone and a text popped up...

-- I said bye but i dont think you heard me so bye mom! Ill be back for lunch.

xem tiếp...

_______________________________________________
Mưa Chiều Kỷ Niệm - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Có một mình anh đứng trong mưa
Nơi đây hình bóng cũ mịt mờ
Em ra đi không nói một lời
Từng chiều mưa dĩ vãng
Xao xuyến mãi trong lòng anh

xem tiếp...

_______________________________________________
Ghost Town - ảnh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Imagexem tiếp...