THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP


Imageiphone

Happy Easter 2018
_________________________________________________________________
©violetdehue


23778 galleryImage


Easter 1996
American Club . Hà Nội

_________________________________________________________________
©violetdehue


23779 galleryImage

egg painting
American Club . Hà Nội . 1996

_________________________________________________________________
©violetdehue


23780 galleryImage

Easter hat parade
American Club . Hà Nội . 1996

_________________________________________________________________
©violetdehue


23781 galleryImage

First prize winner ;)
American Club . Hà Nội . 1996

_________________________________________________________________
©violetdehue


23782 galleryImage

with Easter Bunny <3
American Club . Hà Nội . 1996

_________________________________________________________________
©violetdehue


23783 galleryImageiphone

Happy Easter 2018
_________________________________________________________________
©violetdehue


23784 galleryImageiphone

Easter bunny rolls
_________________________________________________________________
©violetdehue


23785 galleryImageiphone

from co-worker <3
_________________________________________________________________
©violetdehue


23786 galleryImageiphone

Happy Easter!
_________________________________________________________________
©violetdehue


23787 top - gallery
n g o ạ n
1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 48
_______________________________________________
Chuyện Tháng Tư - thơ - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Có một ngày, cuối tháng tư
Buồn như nước lũ dâng từ biển lên
Bạn học chẳng dám nhớ tên
Tôi mang áo rách đi bên cuộc đời

xem tiếp...

_______________________________________________
Những Mảnh Đời Hậu Chiến - văn - Trần Bảo Toàn _______________________________________________

Image

Hôm nay, 30/04/2020, một ngày mưa rả rích, tiếng mưa như gõ vào ký ức những tháng năm quá khứ, đối với tôi ngày này chỉ có ý nghĩa là một ngày lịch sử, khi đất nước, gia đình và rất nhiều cá nhân của thế hệ cha chú và chúng tôi bước qua một khúc quanh mới.

xem tiếp...

_______________________________________________
Tình Khúc Hồi Hương - nhạc - Phạm Anh Dũng _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Tàn Tích - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image


xem tiếp...