THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁPselected quatrains (*)


And those who husbanded the Golden Grain,
And those who flung it to the Winds like rain,
Alike to no such aureate Earth are turn'd
As, buried once, Men want dug up again.

And if the Wine you drink, the Lip you press,
End in what All begins and end in - Yes;
Think then you are To-day what Yesterday
You were - To-morrow you shall not be less.

Image
vài đoạn tứ tuyệt


Hỡi những kẻ nuôi mầm đời một thuở
Và những người gieo hạt sống vào mưa
Trên trái đất, quay một vòng nhân thế
Đã vùi chôn, nay đào xới nghìn xưa

Khi môi đã chén rượu đời uống cạn
Chuyện tử sinh nào khác lúc hợp, tan
Ta-nay thế. Ta-ngày-xưa đã thế.
Ta-ngày-mai sẽ thế, giữa trần giannpn chuyển ngữ_________________________________________________________________
(*) thơ Omar Khayyam, trích từ The Rubaiyat(thế kỷ 12), dựa trên bản dịch Anh ngữ của Edward Fitzgerald, 1859.
6977
VII
Leaning Into The Afternoons
(*)


Leaning into the afternoons I cast my sad nets
toward your oceanic eyes.

There in the highest blaze my solitude lengthens and flames,
its arms turning like a drowning man's.

I sent out red signals across your absent eyes
that move like the sea near a lighthouse.

You keep only darkness, my distant female,
from your regard sometimes the coast of dread emerges.

Leaning into the afternoons I fling my sad nets
to that sea that beats on your marine eyes.

The birds of night peck at the first stars
that flash like my soul when I love you.

The night gallops on its shadowy mare
shedding blue tassels over the land.
Image
VII
Tựa Lưng Vào Buổi TrưaTựa lưng vào buổi trưa tôi giăng lưới buồn ngư phủ
về đại dương em ánh mắt.

Nơi cao vút rực rỡ đó cô đơn tôi bốc lửa và vươn dài,
đuối vẫy đôi tay tuyệt sinh trầm thủy.

Tôi gửi những tín hiệu đỏ ngang tầm nhìn em trống vắng
di chuyển như trùng dương ôm ấp hải đăng.

Em chỉ giữ bóng tối, người nữ tình xa thẳm,
từ chốn nhìn em có khi bờ biển kinh dị hiện hình.

Tựa lưng vào buổi trưa tôi ném lưới buồn ngư phủ
vào đại dương sóng vỗ em ánh mắt thủy du.

Loại dạ điểu gọi mời những vì sao vừa mọc
ngời sáng như linh hồn tôi lúc yêu em.

Đêm thoắt vó trên bờm hoang dạ mã
rủ rèm xanh lên mặt đất muôn trùng.
npn chuyển ngữ______________________________________________________________
(*) thơ Pablo Neruda, trích từ 20 Love Poems and a Song of Despair, Chile 1924 - theo bản dịch Anh Ngữ của W. S. Merwin, 1993
7125
January 17 (*)


When we’ve long forgotten why
I came back to San Francisco by myself
and why you went away alone
and why you smiled at me
the first time ever.
There will still be little things
our memories will keep,
some things known to each other only.

I cannot speculate
on what our cluttered minds will save -
sleepy Sundays,
or a nosebleed after love.

I know only the dying heart
needs the nourishment of memory
to live beyond too many winters.
Image
nhớ Trâm Anh...17 tháng Giêng


Khi ta đã quên đi rất lâu tại sao
anh đơn lẻ trở lại Cựu Kim Sơn
và tại sao em một mình ra đi
và tại sao em đã riêng anh nụ cười
lần đầu tiên đó.
Sẽ vẫn những điều nho nhỏ
ký ức chúng ta gìn giữ,
những điều chỉ riêng chúng ta biết với nhau.

Anh không thể dự đoán
trí óc hỗn độn chúng ta sẽ lưu lại gì -
những Chủ Nhật ngái ngủ
hay máu cam sau ái ân.

Anh chỉ biết trái tim đang dần chết
cần dưỡng tố của kỷ niệm
để sống qua dài lắm những mùa đông.
npn chuyển ngữ______________________________________________________________
(*) thơ Rod McKuen, từ tập thơ Stanyan Street & Other Sorrows, 1970
7412
Illegitimate Things (*)


Water still flows -
The thrush still sings

though in
the skirts of the sky

at the bottom of
the distance

huddle
. . . . echoing cannon!

Whose silence revives
valley after

valley to peace
as poems still conserve

the language
of old ecstacies.
Image
Của Rơi


Nước vẫn trôi -
Chim vẫn hót

dù trong
tà áo của bầu trời

ở đáy của
khoảng cách

tụ họp
. . . . đại bác rền vang!

Sự im lặng của chúng phục sinh
thung lũng tiếp theo

thung lũng vào an bình
như thơ vẫn chắt chiu

ngôn ngữ
của tuyệt cảm xưa.
npn chuyển ngữ________________________________________________________________
(*) thơ William Carlos William, trích từ The Collected Poems, Volume II (1939 - 1962), 1991
7684
Destiny (*)


In our fury and muddle
We act like children, cut off,
Fled from ourselves,
Bound by silly shame.

The years clump past
In their agony, waiting.
Not a single path leads back
To the garden of our youth.
ImageĐịnh Mệnh


Ta cuồng điên và hỗn độn
Như trẻ con, đoạn lìa,
Chạy trốn bản thân,
Tự giam vào nhục nhằn vô ý thức.

Tháng năm từng cụm qua đi
Trong oằn oại, đợi chờ.
Không lối nào về lại
Khu vườn của tuổi thơ.
npn chuyển ngữ______________________________________________________________
(*) thơ Herman Hesse, 1915, dựa theo bản dịch Anh ngữ của James Wright, 1970
8038
101 - The Coming of Wisdom with Time (*)


Though the leaves are many, the root is one;
Through all the lying days of my youth
I swayed my leaves and flowers in the sun;
Now I may wither into the truth.
Image
101 - Hiểu Thông Đến Với Thời GianCây muôn lá, nhưng vốn cùng một rễ
Từ dối gian ta ngày tháng thiếu thời
Đem hoa lá đời hong mặt trời nhân thế
Nay héo tàn vào chân lý mình thôi.
npn chuyển ngữ________________________________________________________________
(*) thơ William B. Yeats, trích từ The Collected Poems B. B. Yeats, 1996

tranh Đinh Chinh, Nước Mắt Treo
8467
After The Dazzle Of Day (*)


After the dazzle of day is gone,
Only the dark, dark night shows to my eyes the stars;
After the clangor of organ majestic,
or chorus, or perfect band,
Silent, athwart my soul, moves the symphony true.pour sici

Image
ma dernière pensée, à la fin de chaque jour...Sau Lộng Lẫy Của Ngày


Sau lộng lẫy của ngày đã khuất,
Riêng đêm sâu trình diễn những tinh tú vào mắt tôi;
Sau ngân vang vương giả ngân cầm,
hay hợp xướng, hay ban nhạc hoàn hảo,
Tịch lặng, xuyên thẳng vào linh hồn tôi, chuyển bài hòa tấu chân duy.
npn chuyển ngữ______________________________________________________________
(*) thơ Walt Whitman, từ November Boughs, 1888
8680
Words (*)


Axes
After whose stroke the wood rings,
and the echoes!
Echoes travelling
Off from the centre like horses.

The sap
Wells like tears, like the
Water striving
To re-establish its mirror
Over the rock

That drops and turns,
A white skull,
Eaten by weedy greens.
Years later I
Encounter them on the road -

Words dry and riderless
The indefatigable hoof-taps.
While
From the bottom of the pool, fixed stars
Govern a life.
Image
Chữ


Những ngọn rìu
Reo cây sau nhát đập,
và những tiếng dội!
Những tiếng dội khởi đi
Từ trung tâm như vó ngựạ

Nhựa cây
Ứa như nước mắt, như
Giòng nước cố gắng
Trải lại mặt gương mình
lên phiến đá

Rơi xuống và xoay mình,
Một sọ trắng,
Ăn dần bởi cỏ xanh.
Nhiều năm sau tôi
Gặp chúng trên đường -

Những chữ khô khan và không người cưỡi
Những vó nhịp không hề mỏi mệt.
Trong khi
Từ đáy hồ, những tinh thể cố định
Cầm quyền sự sống.
npn chuyển ngữ________________________________________________________________
(*) thơ thơ Sylvia Plath, trích từ Ariel, 1965

8879
kiều


khi một cây cầu đã được bắt qua một dòng sông,
cho dù nhiều đời sau,
sông có cạn,
suối có khô,
người ta vẫn nhớ đến cây cầu đó,
thậm chí dù cây cầu có khi không còn nữa.

cây-cầu-anh-và-em,
chỉ có anh-em có,
chỉ có anh-em đi qua,
đến với nhau, và
không bao giờ thay đổi.riêng byca
Image
giữa dòng n-m...bridge


once a bridge spanned a river,
as eons may passed,
streams may parched,
brooks may arid,
still that bridge is remembered,
although it may no longer existed.

you-me-bridge,
only exists between you-me,
only you-me can cross,
to our togetherness, and
unchanges through time.
npn chuyển ngữImage


9373
haiku for father (*)


once beyond the gate
i too am a traveller
in the autumn twilight
Image
...........rất riêng,
chia sẻ với cccccamme tortuehài cú cho thân phụ


khi vừa bước qua cổng
tôi cũng chỉ là một du kháck
khởi đi trong chiều thu
npn chuyển ngữ________________________________________________________________
(*) thơ thơ Buson, trích Classical Haiku, 1988
9512 top -
ngoài / trong - c o d a
1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
_______________________________________________
Cánh Chữ Tàn - thơ - Hoa Trang _______________________________________________

Image

Niệm câu thơm thảo,
giã từ
Nhang lòng ngát nỗi thiêng tư,mùng 10
Đèn chiều giọt sáng lơi rơi...
Nghiêng vào ánh vãn ngay nơi hết ngày
Những đóm kinh tim tàn bay...

xem tiếp...

_______________________________________________
Gió & Thông - văn - Đình Nguyên _______________________________________________

Image

Vậy mà nỡ lòng nào em lại héo khô! Màu xanh kia trở thành úa héo. Nhúm tóc kim một chùm mấy sợi. Bay lang thang dính đầy kẽ, kẹt, sân vườn, mái nhà, ống dẫn nước thoát mưa.

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngày Vui Qua Mau - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đừng nhìn xa vời em ơi
xin em hãy mơ thật gần
xin em hãy coi ngày vui là đây...

xem tiếp...

_______________________________________________
Lối Mòn - ảnh - Mùa Cổ Điển _______________________________________________

Imagexem tiếp...