THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

tặng Đinh Trường Giang


Guillaume Apollinair (1880 - 1918) là người đầu tiên dùng chữ ‘surréalisme’ trong Lời Mở Đầu (Préface) của kịch bản Les Mamelles de Tirésias (Vú của Tirésias) ông soạn năm 1903:

Quand l’homme a voulu imiter la marche,
il a créé la roue qui ne ressemble pas à une jambe.
Il a fait ainsi du surréalisme sans le savoir.

Khi nhân loại muốn bắt chước cách đi bộ,
hắn sáng tạo ra bánh xe mà không giống như một cái chân.
Hắn đã thể hiện siêu thực dù hắn không biết thế.


Bạn hữu của Guillaume Apollinaire là Pablo Picasso, Henri Rousseau, Gertrude Stein, André Breton, Jean Cocteau, Erik Satie, Marc Chagall, Paul Éluard, , Max Ernst, Salvador Dalí, Joan Miró, Marcel Duchamp, Jacques Prévert...

Năm 1918, Calligrammes được xuất bản vài tháng sau khi ông mất, mới 38 tuổi. Trước đó một năm, Apollanaire tự xuất bản 13 bài thơ do chính ông viết tay và trình bày. Tuy ra đời trước, 13 bài thơ này lại được biết đến nhiều sau tập thơ Calligrammes, mà nổi tiếng nhất là Le Cheval (Con Ngựa).Image


Image


Imagevà bài thơ tôi thích nhất trong tập thơ này, Il Pleut. những câu thơ xếp chữ dọc, thành những dòng nước mưa rơi trên cửa kiếng...ImageImage___________________________________________________________


il pleut
(*)


il pleut des voix de femmes comme si elles étaient mortes même dans le souvenir
c’est vous aussi qu’il pleut, merveilleuses rencontres de ma vie. ô gouttelettes
et ces nuages cabrés se prennent à hennir tout un univers de villes auriculaires
écoute s’il pleut tandis que le regret et le dédain pleurent une ancienne musique
écoute tomber les liens qui te retiennent en haut et en bas

Image
đang mưa


mưa đang rơi những giọng nói đàn bà như họ đã chết từ trong trí nhớ
mưa cũng đang rơi em, những lần gặp gỡ diệu kỳ của đời tôi. ôi những hạt mưa
và những đám mây chồm vó hí vang một vũ trụ của những thành phố âm thanh
hãy lắng nghe mưa khi sự hối tiếc và khinh bỉ khóc một điệu nhạc cổ xưa
hãy lắng nghe những liên kết rơi xuống đã níu em vào trầm và bổngnpn chuyển ngữ_________________________________________________________________
(*) thơ Guillaume Apollinaire
21980
selected quatrains (*)


Perplext no more with Human or Divine,
To-morrow’s Tangle to the winds resign,
And lose your Fingers in the tresses of
The Cypress-slender Minister of Wine

The Moving finger writes; and, having writ,
Moves on: nor all your Piety nor Wit
Shall lure it back to cancel half a Line,
Nor all your Tears wash out a Word of it.

Ah Love ! could you and I with Him conspire
To grasp this sorry Scheme of Things entire
Would not we shatter it to bits - and then
Re-mould it nearer to the Heart's Desire !

Image
vài đoạn tứ tuyệt


Thôi hoài vấn Thường Nhân hay Thần Diệu
Rối Rắm Mai Này nương gió hắt hiu
Đan Ngón Tay vào tóc huyền dáng Bách
chuốc rượu mời ta Tửu-Sự-Hoàng-Kiều


Những dòng mực ngón-tay-đời viết xuống
Trang giấy thời gian ghi khắc tích tuồng
Đổi hết trí khôn, tâm thành, nước mắt
Có xóa được đâu một chữ tịch dương

Em yêu ! Hãy cùng ta và Tạo Hóa
Gom những giáo điều nhân thế đặt ra
Phá tan đi ! Và ta hãy bắt đầu
Sắp xếp lại - Từ tim mà ra cả.npn cảm soạn_________________________________________________________________
(*) thơ Omar Khayyam, trích từ The Rubaiyat(thế kỷ 12), dựa trên bản dịch Anh ngữ của Edward Fitzgerald, 1859.
22144
May 25 (*)There are some forest that I haven’t known.
Some tree trunks I’ve never wrapped my legs around and climbed.
A million branches I might have slid down had I had the time.
Still
some leaves tremble in the wood and caught my ear.
Some twigs beneath the hooves of dear snapped and signaled ‘spring’,
waking me from endless winter thoughts.
Image25 tháng 5Có những khu rừng tôi chưa biết đến.
Có những thân cây chưa vòng chân leo.
Có triệu cành đời không rảnh rỗi tuột trèo.
Tuy nhiên
có những xạc xào lá run rẫy gió và tôi nghe.
Có những cành khô gãy dưới chân nai và báo hiệu 'mùa xuân',
đánh thức tôi từ những băng ý mùa đông bất tuyệt.npn chuyển ngữ_________________________________________________________________
(*) thơ Rod McKuen, trích từ Stanyan Sreet and Other Sorrows, 1970
22986
Acceptance (*)


When the spent sun throws up its rays on cloud
And goes down burning into the gulf below,
No voice in nature is heard to cry aloud
At what has happened. . Birds, at least must know
It is the change to darkness in the sky.
Murmuring something quiet in her breast,
One bird begins to close a faded eye;
Or overtaken too far from his nest,
Hurrying low above the grove, some waif
Swoops just in time to his remembered tree.
At most he thinks or twitters softly, "Safe!
Now let the night be dark for all of me.
Let the night be too dark for me to see
Into the future. Let what will be, be."
Image
ảnh violetdehueAn Nhận


Khi nắng úa ném tà quang lên mây nổi
Và liệm dần trong rán lửa dưới biển khơi
Tịch lăng thiên nhiên không nghe tiếng khóc bồi hồi
Trước chiều phai đó. . Những cánh chim, ít ra biết bởi
Vì hoán chuyển của nền trời xanh vào bóng tối.
Ngực khẻ thầm thì êm ả một điều chi,
Một cánh âu bắt đầu khép bờ mi mõi;
Hay quá tầm bay tổ ấm đã rời đi,
Vội vã thấp trên hàng cây, loài hoang điểu
Vút đường bay về kịp dưới tàng quen.
Tiếng hót líu lo niềm an hạnh nguyên triều,
“Đêm hãy tới cho ta và tất cả.
Đêm hãy hút sâu cho ta chẳng nhìn xa
Đến tương lai. Tất cả sẽ là, là."
npn chuyển ngữ_________________________________________________________________
(*) thơ Robert Frost, trích từ West-Running Brook, 1928
23258
nghệ thuật là... (*)nghệ thuật là đời sống riêng biệt, hiếm hoi. tôi đã vẽ trong mọi hoàn cảnh, nơi chốn. Không biết để làm gì? Có lúc gần như tuyệt vọng, đôi khi thấy mình được cứu rỗi. và tôi lại tiếp tục vẽ, tiếp tục suy nghiệm.

xin đừng bắt tôi giải nghĩa tranh. nó hiện ra đó và tôi đã hụt hơi, mệt mỏi. thế giới xa lạ được dựng lên từ một hồi ức hay một bắt gặp vụt đến, rồi loang dần trên mỗi khoảng không đen.

khoảng không mà tôi đã đối diện trong những ngày tháng sống chìm lỉm câm nín, mỏi mòn, xô dạt tôi về gần với hư vô, tiếng vọng bi thảm của một hồi chuông lạ.
xin ghi nhớ một góc hành lang, nơi tôi đã đặt giá vẽ, đêm nào mưa bão thổi qua hay cơn nóng của mùa hạ sắp tàn. nơi đó tôi đã mài nhẵn ý thức, ném từng vô vọng, đổ từng hơi thở xuống những khung vải vốn hiền từ.

mỗi bức tranh là một hơi thở. và nó thành hình tức là tôi đã chết.

tôi trở lại cùng người làm kẻ thưởng ngoạn. nhìn sự mới lạ như lần đầu tiên mới đến.

xin hãy cảm, nhớ đừng bao giờ tìm hiểu.
Imageart is...art is a life singular, separate. i painted in all circumstances and places. not knowing what-for. at times out of despairs, sometimes an act of self-redemption. and i went on painting, contemplating all the while.

please ask me not to explain my paintings. its appearance rendered me gasping, exhausted. a strange world constructed from a recollection or a fleeting thought caught, then suffused onto each void of blackness.

i faced nothingness through periods of a life abysmal, silent, wearied, that swept me toward nihility, mournful echoes of an obscure vesper bell.
ingrained in my memory a vestibule, where i once placed my easel, on a tempestuous night or in the scorching heat of a fading summer. there, onto the ever-indulgent canvases i burnished my consciousness, casted my despairs, spilled every breathe.

each painting, a breathe. and as each was created, a death, mine.

i reborn with others, a patron. viewed with perspective anew as when i first came to be.

please feel, never seek understanding.npn chuyển ngữ_________________________________________________________________
(*) Đinh Cường, tản mạn ngắn...
23497
100 - A Drinking Song (*)


Wine comes in at the mouth
And love comes in at the eye;
That's all we shall know for truth
Before we grow old and die.
I lift the glass to my mouth,
I look at you, and I sigh.Image
100 - Tửu CaRượu vào với ta từ cửa miệng
Tình đến cùng ta từ khóe mắt;
Chân lý đơn duy này hiển hiện
Trước lúc tuổi già khi chết mất.
Tôi nâng ly rượu lên vành miệng,
Say ngắm em, và hơi thở hắt.
npn chuyển ngữ________________________________________________________________
(*) thơ William B. Yeats, trích từ The Collected Poems B. B. Yeats, 1996


23810
đời, hậu ANM... (*)tôi cùng lúc có hai kinh nghiệm. một, kinh nghiệm của một con thú bị nhốt vào cái chuồng bé tí trong những ngày cuối tuần. hai, kinh nghiệm của con thú bị cột vào một sợi dây vô hình, sợi dây đủ dài để con thú chạy lăng quăng nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của họ.
Imagelife, post ANM...i then had two concurrent experiences. one of an animal captured in a tiny cage on weekends. one of a creature tied to an invisible rope, long enough to traipse but still well within their surveillance.npn chuyển ngữ_________________________________________________________________
(*) Thận Nhiên
23996 top -
ngoài / trong
1 ... 6, 7, 8, 9, 10
_______________________________________________
Người Già Và Em Bé - thơ - Vũ Thư Nguyên _______________________________________________

Image

thì tôi muốn làm em bé.
Người già và em bé cuối
cùng cũng về làm những
viên đá. Thôi, hãy sống một

đời đang sống. Thật bình yên.

xem tiếp...

_______________________________________________
Trên Tảng Sớm, Nghĩ Về... - văn - Nguyên Nhi _______________________________________________

Image

CL rất thân,

Cho dù ngày ấy, lúc anh đang sống chết chênh vênh bên những cành phượng đỏ trời trong trại tập trung thì em mới chỉ là cô bé mười ba, còn bỡ ngỡ lập đời trên một đất nước mênh mông xa lạ...

xem tiếp...

______________________________________________
Chiều Về Trên Sông - nhạc - Nguyễn Tiến Dũng _______________________________________________

Image

bởi vì thương nhiều nên nhớ tình yêu
bởi vì đời còn nhiều khi là mơ
bởi vì đời còn nhiều khi thành thơ
có khi vui lững lờ... có khi tuôn sầu u
bởi vì chiều buồn chiều về giòng sông...

xem tiếp...

_______________________________________________
Ansel Adams-esque - ảnh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Imagexem tiếp...