THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP


Image


at UCSC Arrboretum
____________________________________________________________________________
©photo by đỗ danh đôn


23047 galleryImage


a n n a
____________________________________________________________________________
©photo by đỗ danh đôn


23085 galleryImage


d o v e
____________________________________________________________________________
©photo by đỗ danh đôn


23100 galleryImage


leucistic hummingbird
____________________________________________________________________________
©photo by đỗ danh đôn


23101 galleryImage


townsend warbler
____________________________________________________________________________
©photo by đỗ danh đôn


23134 gallery


hi anh Đôn,

con chim warbler này anh Đôn tình cờ gặp, hay kà phải 'đi săn' mới chụp được vậy?

npn


23138 gallery


Hi Nguyên,

Đi săn con này gặp con kia không chủ ý tìm. Con Towwnsend Warbler này gốc ở Pacific Northwest, Oregon, mùa thu mới di cư xuống Cali, năm nay ngoại lệ nó xuống sớm hơn vài tuần. Con này nhẩy luôn chân, chụp cũng phải rình khá lâu mới bắt được.


23139 galleryImage


l i t t l e a n n a
____________________________________________________________________________
©photo by đỗ danh đôn


23166 galleryImage


a q u a g l i d e r
____________________________________________________________________________
©photo by đỗ danh đôn


25256 top - gallery
_______________________________________________
Bóng Xế - thơ - Lý Quang Chính _______________________________________________

Image

Mệt rồi gót mỏi rong chơi
Sơn cùng thủy tận đã lời nghe ra
Hoàng hôn trỗi nhịp phôi pha
Phím mòn ai nhấn âm ba lạnh mình

xem tiếp...

_______________________________________________
Tiếng Vọng Của Biển - văn - Lư Ngọc Dung _______________________________________________

Image

Tôi xa biển, có lẻ là vĩnh viễn. Nhưng tiếng sóng biển hay tiếng nói thật sự của cuộc đời sẽ luôn luôn tồn tại trong chính tôi. Ðó là thứ tiếng nói chân thật, giản đơn của biển cả mênh mông. Tiếng của Mẹ. Tiếng vọng của biển...

xem tiếp...

_______________________________________________
Thành Phố Mưa Bay - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

có những chiều thành phố mưa bay
thương em gầy giọng hát liên dài
nghe hơi thở chạnh lòng khơi niềm nhớ
môi nhăn mắt đỏ mòn mỏi theo đợi chờ...

xem tiếp...

_______________________________________________
The Second Chair - ảnh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Image


xem tiếp...