THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP


Image


at UCSC Arrboretum
____________________________________________________________________________
©photo by đỗ danh đôn


23047 galleryImage


a n n a
____________________________________________________________________________
©photo by đỗ danh đôn


23085 galleryImage


d o v e
____________________________________________________________________________
©photo by đỗ danh đôn


23100 galleryImage


leucistic hummingbird
____________________________________________________________________________
©photo by đỗ danh đôn


23101 galleryImage


townsend warbler
____________________________________________________________________________
©photo by đỗ danh đôn


23134 gallery


hi anh Đôn,

con chim warbler này anh Đôn tình cờ gặp, hay kà phải 'đi săn' mới chụp được vậy?

npn


23138 gallery


Hi Nguyên,

Đi săn con này gặp con kia không chủ ý tìm. Con Towwnsend Warbler này gốc ở Pacific Northwest, Oregon, mùa thu mới di cư xuống Cali, năm nay ngoại lệ nó xuống sớm hơn vài tuần. Con này nhẩy luôn chân, chụp cũng phải rình khá lâu mới bắt được.


23139 galleryImage


l i t t l e a n n a
____________________________________________________________________________
©photo by đỗ danh đôn


23166 galleryImage


a q u a g l i d e r
____________________________________________________________________________
©photo by đỗ danh đôn


25256 top - gallery
_______________________________________________
Chân Thật Màu Gì - thơ - Nguyệt Thảo _______________________________________________

Image

Chín lời tôi nói chơi
một lời tôi nói thật
là lời tha thiết nhất:
tình yêu sẽ đổi màu

xem tiếp...

_______________________________________________
Đối Thủ - văn - Đình Nguyên _______________________________________________

Image

Anh thật sự mệt mỏi, rã rời. Không phải vì trận đấu đã tiêu tốn quá nhiều nội lực. Anh mệt mỏi rã rời vì lòng người trí trá và chuyện thắng thua nhau! Vào nhà, nhấp chén trà nguội, anh trút bỏ đi mọi chuyện, lấy sách ra đọc.

xem tiếp...

_______________________________________________
Màu Kỷ Niệm - nhạc - Nguyễn Thành Vân _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Hoa Hồng Mấy Độ - ảnh - Hoàng Thy Mai Thảo _______________________________________________

Image


xem tiếp...