THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

ImageImage
a u t u m n . i m p r i n t s.
__________________________________________________________________________
©g i a n g


23347 gallery


ImageImageImageImageImageImage1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 . . . . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


24159 gallery


ImageImageImageImageImaget u y ế t . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


the winter leeks
have been washed white
how cold it is!

Bashō24486 gallery


ImageImageImageImagem ù a .đ ô n g .n g o à i .k h u n g .c ử a
__________________________________________________________________________
©g i a n g


24726 gallery


ImageImageImageImage


h ả i .đ i ể u
__________________________________________________________________________
©g i a n g


[/size][/padl]

25528 gallery


ImageImageImageImageImagep a n a r o m a . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


25529 gallery


ImageImageImageImaget u y ế t . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


although there is the road,
the child walks
in the snow.

Kijo26072 top - gallery
a p e r t u r e
1, 2
_______________________________________________
Chuyện Tháng Tư - thơ - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Có một ngày, cuối tháng tư
Buồn như nước lũ dâng từ biển lên
Bạn học chẳng dám nhớ tên
Tôi mang áo rách đi bên cuộc đời

xem tiếp...

_______________________________________________
Những Mảnh Đời Hậu Chiến - văn - Trần Bảo Toàn _______________________________________________

Image

Hôm nay, 30/04/2020, một ngày mưa rả rích, tiếng mưa như gõ vào ký ức những tháng năm quá khứ, đối với tôi ngày này chỉ có ý nghĩa là một ngày lịch sử, khi đất nước, gia đình và rất nhiều cá nhân của thế hệ cha chú và chúng tôi bước qua một khúc quanh mới.

xem tiếp...

_______________________________________________
Tình Khúc Hồi Hương - nhạc - Phạm Anh Dũng _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Tàn Tích - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image


xem tiếp...