THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

Image


f l o w i n g .n u d e .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


in spring rain
a pretty girl
yawning

Issa23297 gallery


ImageImage

Image' t h u ' .m i ê n .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


23323 gallery


Imagew i n t e r . r o m a n c e.
__________________________________________________________________________
©g i a n g


23402 gallery


Imageh o m a g e . t o .t h e . b i r d
__________________________________________________________________________
©g i a n g


23537 gallery


ImageImageImage


w i n g s .o f .p e a c e
__________________________________________________________________________
©g i a n g


23797 gallery


ImageImaget h e .t r a m p .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


Image


23858 gallery


Images o a r i n g . . .
__________________________________________________________________________
©g i a n gdựa theo mẫu của Akira Yoshizawa


24032 gallery


ImageImagea .k i s s .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


24231 gallery


ImageImagep a p e r .s p i r i t s .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


24452 gallery


Imageh i p p o s . . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


24913 top - gallery
l i n e s & s h a d o w s - w h i t e o w l
1, 2, 3, 4
_______________________________________________
Mùa Xuân Không Đến - thơ - Hoài Yên _______________________________________________

Image

trong hơi thở
đá nằm
nghe lạnh quá
hồn phong linh
quạnh quẽ
tiếng rung buồn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Cây Hoàng Hậu - văn - Nguyễn Thị Bạch Vân _______________________________________________

Image

Con người sinh ra ai cũng muốn có cái quyền nói lên tiếng nói của chính mình. Tại sao một đứa bé vừa rời lòng mẹ lại khóc oe oe? Tại sao không cần chỉ hít vào lồng ngực một luồng không khí là buồng phổi tự động nở ra mà phải khóc thét lên một tiếng? Phải chăng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy cũng như một tiếng nói của riêng nó hầu nhấn mạnh sự có mặt của nó trên cuộc đời này.

xem tiếp...

_______________________________________________
Gánh Mẹ - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Mẹ ơi sóng biển dạt dào,
Con sao gánh hết công lao một đời.
Bông hồng cài áo đúng nơi,
Đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la.
Cho con gánh lại mẹ già,
Để sau người gánh chính là con con...
Cho con... gánh cả đôi vai,
Thân cò lặn lội sớm mai vai gầy.

xem tiếp...

_______________________________________________
Mùa Xuân Trong Mắt Em - tranh - Ngọc Thể _______________________________________________

Imagexem tiếp...