THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁPImage

l i n e s .& .s h a d o w s
©g i a n g20756 gallery


Image


b l u e .d r e a m .d a n c e r
__________________________________________________________________________
©g i a n g


one man
one fly in
an enormous guest room

Issa20771 gallery


Image


d r e a m e r . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


i dream of making
a trellis for moonflowers
to climb,
but oh my life, that will not
bear the wait till autumn!

Shiki20821 gallery


Image


o w l . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


with useless authority
the great horned owl
sits moon-eyed in daylight

Kaikyo20852 gallery


Image


d r e a m i n g .c a t .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


i envy the tomcat
how easily he lets go of
love's pain and longing!

Etsujin20926 gallery


ImageImage


n i ệ m . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


muốn đi, là đã đi rồi
muốn về, là đã về ngồi nơi đây
mơ chi đến cõi phương Tây
Đông, Tây - cũng một bóng cây Bồ Đề
không đi, nên cũng không về
ngồi đây mà biết. Bồ Đề. là ta.

nguyễn hiện nghiệp


Image


20963 gallery


Image


d a r u m a . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


the great Buddha does nothing.
he doesn't even blink
at falling hailstones.

Shiki21005 gallery


Image


b í n h . .t h â n
__________________________________________________________________________
©g i a n g


so
I picked up a piece of paper
and they came out
just like that
the monkeys
the snow monkeys
in time
for the year of the Monkey 2016

giang21084 gallery


Image


m o t h e r .a n d .c h i l d
__________________________________________________________________________
©g i a n g


a mother’s arms
are made of tenderness
and children sleep soundly
in them.

Victor Hugo21212 gallery


Image


l i g h t .w i n d .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


wind in summer
and all my unlined writing
paper's blowing of my desk

Shiki


Image


21339 top - gallery
l i n e s & s h a d o w s - w h i t e o w l
1, 2, 3, 4
_______________________________________________
Mùa Xuân Không Đến - thơ - Hoài Yên _______________________________________________

Image

trong hơi thở
đá nằm
nghe lạnh quá
hồn phong linh
quạnh quẽ
tiếng rung buồn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Cây Hoàng Hậu - văn - Nguyễn Thị Bạch Vân _______________________________________________

Image

Con người sinh ra ai cũng muốn có cái quyền nói lên tiếng nói của chính mình. Tại sao một đứa bé vừa rời lòng mẹ lại khóc oe oe? Tại sao không cần chỉ hít vào lồng ngực một luồng không khí là buồng phổi tự động nở ra mà phải khóc thét lên một tiếng? Phải chăng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy cũng như một tiếng nói của riêng nó hầu nhấn mạnh sự có mặt của nó trên cuộc đời này.

xem tiếp...

_______________________________________________
Gánh Mẹ - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Mẹ ơi sóng biển dạt dào,
Con sao gánh hết công lao một đời.
Bông hồng cài áo đúng nơi,
Đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la.
Cho con gánh lại mẹ già,
Để sau người gánh chính là con con...
Cho con... gánh cả đôi vai,
Thân cò lặn lội sớm mai vai gầy.

xem tiếp...

_______________________________________________
Mùa Xuân Trong Mắt Em - tranh - Ngọc Thể _______________________________________________

Imagexem tiếp...