THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

Imagel ờ I .b u Ồ n .t h Á n h
__________________________________________________________________________
©đ i n h c h i n h

chiều chúa nhật buồn
nằm trong căn gác đìu hiu
tôi xin em năm ngón tay thiên thần
trong vùng ăn năn,
qua cơn hờn dỗi
tôi xin năm ngón tay em đi vào cô đơn...

tcs22654 gallery


Imaget u y Ế t . .
__________________________________________________________________________
©đ i n h c h i n h


22924 gallery


Imagec Á m .ơ N .h O a
__________________________________________________________________________
©đ i n h c h i n h

thưa em, tôi cám ơn đời
đã cho lời nói đơm chồi yêu thương
cám ơn em, những đêm trường
long lanh đọng ít giọt sương gọi là

cám ơn mặt tuyết trổ hoa


npn23093 gallery


Imagec h Ú t .b u Ồ n .m ù A .x Ư a
__________________________________________________________________________
©đ i n h c h i n h

gọi nắng!
cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay
cho tay em dài gầy thêm nắng mai


tcs23192 gallery


Imagen h Á n h .h O a n g .v U .
__________________________________________________________________________
©đ i n h c h i n h

trên đời người trổ nhánh hoang vu
trên ngày đi mọc cành lá mù


tcs23300 gallery


Imagem Ù a .đ Ạ i .đ Ồ n g .
__________________________________________________________________________
©đ i n h c h i n h


23414 gallery


Imagec Ủ a .n h a U , .t r O n g .n h A u
__________________________________________________________________________
©đ i n h c h i n h


24376 gallery


Image


f a C e .o f .w I n t e r
__________________________________________________________________________
©đ i n h c h i n h


24829 gallery


Imagem Ù a .b i Ể n .đ Ỏ
__________________________________________________________________________
©đ i n h c h i n h


25100 top - gallery
p h Á c t h ả O - m ù a b i ể n đ ỏ
1, 2, 3
_______________________________________________
Hạt Bụi Hoá Thân - thơ - Chiêu Hoàng _______________________________________________

Image

Hạt Bụi tôi kiếp này đã mỏi mệt,
Muốn trở về với Chư Phật trong tâm
Nguyện mở lòng xin quy y Tam Bảo
Thắp hương lòng
Sám hối tội
Ăn năn...

xem tiếp...

_______________________________________________
Người Bạn Trẻ Và Phật Pháp - văn - Không Quán _______________________________________________

Image

Ngồi an bình như thế... tâm khởi lên cảnh giới vô biên lìa xa mọi ý thức. Sau một lúc mà tôi cũng không biết là bao lâu thì tự nhiên thấy xúc động rất nhiều với hai dòng nước mắt chảy trên má. Từ lần đó tôi cảm nhận được sự bình an của tâm hồn, mọi thứ chung quanh và thế giới không còn tầm quan trọng nhiều đối với tôi. Tôi thấy ra ý nghĩa của vô vi và tại sao đức Phật giảng vô nguyện, vô tác, cũng như mọi pháp, tự bản chất của chính nó, đều đã hoàn hảo . Và từ đó tôi có một đời sống thật là bình thản an vui trong sự mầu nhiệm của lý vô thường.

xem tiếp...

_______________________________________________
Giã Từ Cố Quận - nhạc - Hoàng Đình Bình _______________________________________________

Imagexem tiếp...

_______________________________________________
Diện - ảnh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Imagexem tiếp...