THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP


Image

friday night with co-workers ;)
mar 2017

________________________________________________________________________
©violetdehue


24106 gallery


Image


chí lý!
________________________________________________________________________
2018 - trong Kimball Farm, dọc xa lộ MA


24148 gallery


Image


subliminal message
________________________________________________________________________
2018 - Georgetown, MA


24180 galleryImage

life is like a camera...

________________________________________________________________________
n g ọ c t h ể


24370 gallery


Image


old vs. new


hồi trước được mấy người bạn thấy tóc mình còn đen nhiều hay nói: "Dòm sao còn trẻ chán!", thấy vui!...

bây giờ mới biết, thật ra họ chửi khéo mình già đầu rồi mà vẫn còn "con nít và dại dột" (young and stupid)...
________________________________________________________________________
2018 - trong tiệm Buc-ee's trên xa lộ, TX


24391 gallery


Image
[/padl]
Harvard Square, Nov. 2018
________________________________________________________________________
© h o à i y ê n


24443 gallery


Image


heaven can wait
________________________________________________________________________
2018 - Salem, MA


24496 gallery


Image


words of wisdom
________________________________________________________________________
2018 - in an antique store, Houston, TX


24651 gallery


Image


true aim
________________________________________________________________________
2019 - in the Men's restroom of a roadside gas station, CO


24970 galleryImage


____________________________________________________________________________
©photo by đ ỗ d a n h đ ô n


25364 top - gallery
r o a d s i d e p h i l o s o p h y
1 ... 6, 7, 8, 9, 10
_______________________________________________
Lệ Đá - thơ - Nguyễn Tư Phương _______________________________________________

Image

trong hơi thở
đá nằm
nghe lạnh quá
hồn phong linh
quạnh quẽ
tiếng rung buồn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Cũng Cùng Là Mẹ - văn - Hoài Yên _______________________________________________

Image

Con người sinh ra ai cũng muốn có cái quyền nói lên tiếng nói của chính mình. Tại sao một đứa bé vừa rời lòng mẹ lại khóc oe oe? Tại sao không cần chỉ hít vào lồng ngực một luồng không khí là buồng phổi tự động nở ra mà phải khóc thét lên một tiếng? Phải chăng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy cũng như một tiếng nói của riêng nó hầu nhấn mạnh sự có mặt của nó trên cuộc đời này.

xem tiếp...

_______________________________________________
Lời Cầm Sương Tôi - nhạc - Nguyễn Tiến Dũng _______________________________________________

Image

buông tay
ngây ngất dịu dàng
buông hồ cầm bặt âm vang
buông thanh âm
thơ ngát không gian
khép mặt giã từ...

xem tiếp...

_______________________________________________
Hsinbyume - tranh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Imagexem tiếp...