THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP


Image


Đ Ô I .C Á N H . .C H I M .
__________________________________________________________________________
pastel . 2018 ©n g ọ c t h ể


23823 galleryImage


S A I L .B O A T . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . 2018 ©n g ọ c t h ể


23824 galleryImage


S T I L L .L I F E . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . 2018 ©n g ọ c t h ể


23825 galleryImage


T R Ở .V Ề . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . 2018 ©n g ọ c t h ể


23826 galleryImage


B Ụ T . . . .
__________________________________________________________________________
watercolor . 2018 ©n g ọ c t h ể


23827 galleryImage


Q U Y .Y .P H Ậ T . .
__________________________________________________________________________
acrylic . 2018 ©n g ọ c t h ể


23829 galleryImage


. . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . 2018 ©n g ọ c t h ể


23830 galleryImage
Vẽ Tranh, Nhớ Má
April 14 2019

Hôm nay có người làm con buốn khôn tả , con muốn về bên Má, được Má vỗ về an ủi rồi bảo con vẽ tranh đi để vơi đi muốn phiền....

Con nghe lời Má đây25012 galleryImage


B I Ể N .Ê M .Đ Ề M . .
__________________________________________________________________________
Mother's Day 2019 ©n g ọ c t h ể


25187 top - gallery
tranh Ngọc Thể 2013 - 2019
1 ... 9, 10, 11, 12, 13
_______________________________________________
Hạt Bụi Hoá Thân - thơ - Chiêu Hoàng _______________________________________________

Image

Hạt Bụi tôi kiếp này đã mỏi mệt,
Muốn trở về với Chư Phật trong tâm
Nguyện mở lòng xin quy y Tam Bảo
Thắp hương lòng
Sám hối tội
Ăn năn...

xem tiếp...

_______________________________________________
Người Bạn Trẻ Và Phật Pháp - văn - Không Quán _______________________________________________

Image

Ngồi an bình như thế... tâm khởi lên cảnh giới vô biên lìa xa mọi ý thức. Sau một lúc mà tôi cũng không biết là bao lâu thì tự nhiên thấy xúc động rất nhiều với hai dòng nước mắt chảy trên má. Từ lần đó tôi cảm nhận được sự bình an của tâm hồn, mọi thứ chung quanh và thế giới không còn tầm quan trọng nhiều đối với tôi. Tôi thấy ra ý nghĩa của vô vi và tại sao đức Phật giảng vô nguyện, vô tác, cũng như mọi pháp, tự bản chất của chính nó, đều đã hoàn hảo . Và từ đó tôi có một đời sống thật là bình thản an vui trong sự mầu nhiệm của lý vô thường.

xem tiếp...

_______________________________________________
Giã Từ Cố Quận - nhạc - Hoàng Đình Bình _______________________________________________

Imagexem tiếp...

_______________________________________________
Diện - ảnh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Imagexem tiếp...