THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

Image


Đ Ê M . . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . Jan 1 2020 ©n g ọ c t h ể


26075 gallery


Image


X U Â N .A B S T R A C T . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . Mùng 1 Tết 2020 ©n g ọ c t h ể


26085 gallery


Image


T H Ô N .Q U Ê . . .
__________________________________________________________________________
oil painting . Feb 01 2020 ©n g ọ c t h ể


26088 gallery


Image


A B S T R A C T .D A N C E . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . March 2020 ©n g ọ c t h ể


26114 gallery


Image


C Ă N .N H À .X Ư A . .
__________________________________________________________________________
oil painting . March 2020 ©n g ọ c t h ể


Nhớ lại căn nhà của gia đình người sponsor ở tiểu bang Pennsylvania.26115 gallery


Image


F L O R A L .S T I L L .L I F E . .
__________________________________________________________________________
water color . March 2020 ©n g ọ c t h ể


26116 gallery


Image


B I Ể N .V Ắ N G . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . March 2020 ©n g ọ c t h ể


26117 gallery


Image


T I G E R . . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . March 2020 ©n g ọ c t h ể


26118 gallery


Image


A . .F O A L . .
__________________________________________________________________________
acrylic . March 12, 2020 ©n g ọ c t h ể


[tặng Út, my sister]


26123 gallery
Image[/URL]

The Forest of Love
Acrylic
March 30 2020

26129 top - gallery
tranh Ngọc Thể 2013 - 2020
1 ... 11, 12, 13, 14, 15
_______________________________________________
Cánh Chữ Tàn - thơ - Hoa Trang _______________________________________________

Image

Niệm câu thơm thảo,
giã từ
Nhang lòng ngát nỗi thiêng tư,mùng 10
Đèn chiều giọt sáng lơi rơi...
Nghiêng vào ánh vãn ngay nơi hết ngày
Những đóm kinh tim tàn bay...

xem tiếp...

_______________________________________________
Gió & Thông - văn - Đình Nguyên _______________________________________________

Image

Vậy mà nỡ lòng nào em lại héo khô! Màu xanh kia trở thành úa héo. Nhúm tóc kim một chùm mấy sợi. Bay lang thang dính đầy kẽ, kẹt, sân vườn, mái nhà, ống dẫn nước thoát mưa.

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngày Vui Qua Mau - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đừng nhìn xa vời em ơi
xin em hãy mơ thật gần
xin em hãy coi ngày vui là đây...

xem tiếp...

_______________________________________________
Lối Mòn - ảnh - Mùa Cổ Điển _______________________________________________

Imagexem tiếp...