THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

Image


S U Ố I .N G U Ồ N . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . June 17, 2019 ©n g ọ c t h ể


25318 gallery


Image


S T I L L .L I F E . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . July 28, 2019 ©n g ọ c t h ể


Image


25486 gallery


Image


S U M M E R .F L O W E R S . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . August 08, 2019 ©n g ọ c t h ể


25523 gallery


Image


B A L L E R I N A . . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . August 17, 2019 ©n g ọ c t h ể


25539 gallery


Image


Q U Á N .C H I Ế U .T Â M . .
__________________________________________________________________________
acrylic . August 29, 2019 ©n g ọ c t h ể


25605 gallery


Image


H O A .T H Á N G .C H Í N . .
__________________________________________________________________________
acrylic . September 22, 2019 ©n g ọ c t h ể


25698 gallery


Image


Y Ê N . . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . October 3, 2019 ©n g ọ c t h ể


25732 gallery


Image


H Ả I . U .& .S Ó N G .
__________________________________________________________________________
acrylic . December 7, 2019 ©n g ọ c t h ể


25991 gallery


Image[/img]


R Ừ N G .T H U . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . Thu 2019 ©n g ọ c t h ể


26073 gallery


Image


G I Ữ A .D Ò N G .Đ Ê M . .
__________________________________________________________________________
acrylic . Đông 2020 ©n g ọ c t h ể


26074 top - gallery
tranh Ngọc Thể 2013 - 2020
1 ... 11, 12, 13, 14, 15
_______________________________________________
Cánh Chữ Tàn - thơ - Hoa Trang _______________________________________________

Image

Niệm câu thơm thảo,
giã từ
Nhang lòng ngát nỗi thiêng tư,mùng 10
Đèn chiều giọt sáng lơi rơi...
Nghiêng vào ánh vãn ngay nơi hết ngày
Những đóm kinh tim tàn bay...

xem tiếp...

_______________________________________________
Gió & Thông - văn - Đình Nguyên _______________________________________________

Image

Vậy mà nỡ lòng nào em lại héo khô! Màu xanh kia trở thành úa héo. Nhúm tóc kim một chùm mấy sợi. Bay lang thang dính đầy kẽ, kẹt, sân vườn, mái nhà, ống dẫn nước thoát mưa.

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngày Vui Qua Mau - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đừng nhìn xa vời em ơi
xin em hãy mơ thật gần
xin em hãy coi ngày vui là đây...

xem tiếp...

_______________________________________________
Lối Mòn - ảnh - Mùa Cổ Điển _______________________________________________

Imagexem tiếp...