THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP


Image


Đ Ô I .C Á N H . .C H I M .
__________________________________________________________________________
pastel . 2018 ©n g ọ c t h ể


23823 galleryImage


S A I L .B O A T . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . 2018 ©n g ọ c t h ể


23824 galleryImage


S T I L L .L I F E . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . 2018 ©n g ọ c t h ể


23825 galleryImage


T R Ở .V Ề . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . 2018 ©n g ọ c t h ể


23826 galleryImage


B Ụ T . . . .
__________________________________________________________________________
watercolor . 2018 ©n g ọ c t h ể


23827 galleryImage


Q U Y .Y .P H Ậ T . .
__________________________________________________________________________
acrylic . 2018 ©n g ọ c t h ể


23829 galleryImage


. . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . 2018 ©n g ọ c t h ể


23830 galleryImage
Vẽ Tranh, Nhớ Má
April 14 2019

Hôm nay có người làm con buốn khôn tả , con muốn về bên Má, được Má vỗ về an ủi rồi bảo con vẽ tranh đi để vơi đi muốn phiền....

Con nghe lời Má đây25012 galleryImage


B I Ể N .Ê M .Đ Ề M . .
__________________________________________________________________________
Mother's Day 2019 ©n g ọ c t h ể


25187 galleryImage


R O S E S . . . .
__________________________________________________________________________
May 2019 ©n g ọ c t h ể


25279 top - gallery
tranh Ngọc Thể 2013 - 2020
1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15
_______________________________________________
Cánh Chữ Tàn - thơ - Hoa Trang _______________________________________________

Image

Niệm câu thơm thảo,
giã từ
Nhang lòng ngát nỗi thiêng tư,mùng 10
Đèn chiều giọt sáng lơi rơi...
Nghiêng vào ánh vãn ngay nơi hết ngày
Những đóm kinh tim tàn bay...

xem tiếp...

_______________________________________________
Gió & Thông - văn - Đình Nguyên _______________________________________________

Image

Vậy mà nỡ lòng nào em lại héo khô! Màu xanh kia trở thành úa héo. Nhúm tóc kim một chùm mấy sợi. Bay lang thang dính đầy kẽ, kẹt, sân vườn, mái nhà, ống dẫn nước thoát mưa.

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngày Vui Qua Mau - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đừng nhìn xa vời em ơi
xin em hãy mơ thật gần
xin em hãy coi ngày vui là đây...

xem tiếp...

_______________________________________________
Lối Mòn - ảnh - Mùa Cổ Điển _______________________________________________

Imagexem tiếp...