THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁPImage


r a y . r ứ cĐời theo bóng ngả hoàng hôn
Đò soi bến lạnh hoảng hồn giòng trôi
Quê hương một cõi ngậm ngùi
Hỏi người được mấy niềm vui cõi người


l ý q u a n g c h í n h23939
t r ầ n g i a nThương em, vượn nói thay người
Dạy yêu, dạy ghét rồi cười toét môi
Trần
Gian đến thế thì thôi


l ý q u a n g c h í n h24008

h ỏ i . k h ơ iThân
Mang tứ đại
Dễ tiêu
Bụi hồng
Người giấu
Dấu yêu cõi nào


l ý q u a n g c h í n h24025


Image


v a y .Mai ta chết rất êm đềm
Mượn trăng đêm rụng bên thềm ngất ngây
Mượn tia nắng mới soi ngày
Mượn môi em rót cho đầy yêu thương


l ý q u a n g c h í n h24128
Image


t ấ t . t ầ n . t ậ tLòng ơi
Không muốn mình già
Với con mắt muốn... không tha em nào


l ý q u a n g c h í n h24677
Image


X u â n .t ự . .
Chữ rằng 'bốn bể là nhà'
Đi đâu thì cũng ta bà thế gian
Xuân về gửi gió hân hoan
Theo đời mưa nắng chúc an cõi người


l ý q u a n g c h í n h

Image


24870 top -
Ca dao xanh
1 ... 15, 16, 17, 18, 19
_______________________________________________
Về Một Sợi Tóc - thơ - Nguyên Nhi _______________________________________________

Image

tình vui gởi sợi tóc xanh
biển hoan lạc dỗ giấc nhành rong tôi
đêm mơ nhặt sợi tóc trôi
ngại chi không buộc hết đời với nhau?

xem tiếp...

_______________________________________________
Những Mảng Vụn Của Ký Ức Còng - văn - Lư Ngọc Dung _______________________________________________

Image

Tôi lắc đầu cười. Tôi cũng như bà, yêu thích nếp sống độc lập. Nhưng cái gì sẽ xảy ra tôi không đoán trước được. Song tôi biết rằng những tình cảm mà tôi dành cho bà sẽ không bao giờ thay đổi vì nhờ có bà tôi mới biết được nhiều điều trong những ngày bỡ ngỡ với cuộc sống tha phương...

xem tiếp...

_______________________________________________
Mộng Lành - nhạc - Nguyễn Thành Vân _______________________________________________

Imagexem tiếp...

_______________________________________________
Bridge View - ảnh - tshoang1 _______________________________________________

Image


xem tiếp...