THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP


Image


l y .t a o
Từng tên đất mất
Réo hờn
Bốn mùa giờ nở cô đơn bóng mình
Quê nghèo
Chìm cõi điêu linh
Đành thôi chén cạn chào bình minh em

__________________________________________________________________________
l ý q u a n g c h í n h


Image


24129Image


T H Ả . . .
__________________________________________________________________________


Rồi mai
Không níu đời nhau nữa
Anh thả mình hiu hắt cõi vàng xưa

__________________________________________________________________________
l ý q u a n g c h í n h


24678Image


b ì n h .m i n h
bao nhiêu câu hát
cho
vừa
mỗi bình minh
một thắp
thừa
tang thương

__________________________________________________________________________
l ý q u a n g c h í n h
25000Image


C Ố . . .
__________________________________________________________________________


Cố tìm
Cố lý
Xa xôi!
Này em!
Cố cựu... hồng môi mình rồi!

__________________________________________________________________________
l ý q u a n g c h í n h


25032Image


h ư .v ô
Sóng khởi nguồn trong anh
Từ khi em là gió
Đến trao anh mộng lành

__________________________________________________________________________
l ý q u a n g c h í n h
25212Image


V Ư Ớ N G . V Í U .
__________________________________________________________________________


Rồi mai níu mộng tàn sương
Hồn nương bóng nguyệt gửi thương về người

__________________________________________________________________________
l ý q u a n g c h í n h


25266Image


c ắ c .c ớ
Ngoái đầu
Hỏi lại mùa thu cũ
Nước... đọng ao tù
Mộng thấy chưa?

__________________________________________________________________________
l ý q u a n g c h í n h
25284 top -
Mật khúc
1 ... 21, 22, 23, 24, 25
_______________________________________________
Chân Thật Màu Gì - thơ - Nguyệt Thảo _______________________________________________

Image

Chín lời tôi nói chơi
một lời tôi nói thật
là lời tha thiết nhất:
tình yêu sẽ đổi màu

xem tiếp...

_______________________________________________
Đối Thủ - văn - Đình Nguyên _______________________________________________

Image

Anh thật sự mệt mỏi, rã rời. Không phải vì trận đấu đã tiêu tốn quá nhiều nội lực. Anh mệt mỏi rã rời vì lòng người trí trá và chuyện thắng thua nhau! Vào nhà, nhấp chén trà nguội, anh trút bỏ đi mọi chuyện, lấy sách ra đọc.

xem tiếp...

_______________________________________________
Màu Kỷ Niệm - nhạc - Nguyễn Thành Vân _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Hoa Hồng Mấy Độ - ảnh - Hoàng Thy Mai Thảo _______________________________________________

Image


xem tiếp...