THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

Image


24237


Gia đình Nguyên xin chia buồn cùng anh Dũng và gia quyến. Cầu nguyện vĩnh hằng cùng hương linh Bác, và an tâm thân cho anh Dũng và gia đình.

thân kính,
npn


24238


Được tin muộn, Hoàng Vân và Bạch Vân xin thành thật chia buồn cùng anh Dũng và gia quyến,

và xin nguyện cầu cho hương linh Bác mãi bình an nơi cõi vĩnh hằng.

HV & BV


___________________________________________________________

BBT-etetet đăng theo lời nhắn của anh chị Bạch Vân & Hoàng Vân


24247


ngungo thành thật chia buồn cùng chú Dũng và gia đình.

ngungo


24251


HY xin thành kính phân ưu cùng anh Dũng và gia đình.


24253


Lamgiang thành kính phân ưu cùng anh Nguyễn Tiến Dũng.

Kính nguyện anh linh của Cụ thân sinh anh an lạc cõi Vĩnh hằng.
Lamgiang thành tâm kính bái.


24257

NA xin được thành kính phân ưu cùng anh Dũng và gia quyến. Nguyện cầu cho Bác an nghỉ nơi miền cực lạc.


24261


Sương Mai xin Thành Kính chia buồn cùng anh Nguyễn Tiến Dũng. Nguyện Cầu cùng Đức Chúa dẫn đưa linh hồn người quá cố về cõi Trường Sinh.

___________________________________________________________

BBT-etetet đăng theo lời nhắn của chị Sương Mai


24262

Thành Kính Chia Buồn cùng anh Nguyễn Tiến Dũng và gia quyến.
Như Hoa - Ấu Tím


24266


Xin thành kính chia buồn cùng anh Dũng.

___________________________________________________________

BBT-etetet đăng theo lời nhắn của anh Trần Đại K


24277 top -
C H I A B U Ồ N c ù n g a n h N g u y ễ n T i ế n D ũ n g
1, 2
_______________________________________________
Chuyện Tháng Tư - thơ - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Có một ngày, cuối tháng tư
Buồn như nước lũ dâng từ biển lên
Bạn học chẳng dám nhớ tên
Tôi mang áo rách đi bên cuộc đời

xem tiếp...

_______________________________________________
Những Mảnh Đời Hậu Chiến - văn - Trần Bảo Toàn _______________________________________________

Image

Hôm nay, 30/04/2020, một ngày mưa rả rích, tiếng mưa như gõ vào ký ức những tháng năm quá khứ, đối với tôi ngày này chỉ có ý nghĩa là một ngày lịch sử, khi đất nước, gia đình và rất nhiều cá nhân của thế hệ cha chú và chúng tôi bước qua một khúc quanh mới.

xem tiếp...

_______________________________________________
Tình Khúc Hồi Hương - nhạc - Phạm Anh Dũng _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Tàn Tích - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image


xem tiếp...