THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁPCập nhật hoá eTETET
1, 2, 3, 4 - bottom

xin thông báo cùng quí anh chị, n. đã nhận được Can$100 từ anh Không Quán. receipt dưới đây:


Imagen. sẽ đăng receipt lên đây sau khi chuyển qua ngungo.

cám ơn anh KQ,
npn


23738

xin thông báo cùng quí anh chị - n. vừa chuyển thêm $200 qua account PayPal của ngungo qua email address ngungo cho. receipt dưới đây:

Image

cám ơn ngungo và quý anh chị,
npn


23739

Danh Sách Đóng Góp Thực Hiện Trang eTETET mới:


- anh Đôn: $100 - đã nhận (Paypal)
- anh npn: $200 - đã nhận (tiền mặt)
- chị Chiêu Hoàng: $50 - đã nhận (Zelle QuickPay)
- Yên Chi: $200 - đã nhận (tiền mặt)
- chị Rùa: $50 - đã nhận (tiền mặt)
- anh vvd: $50 - đã nhận (tiền mặt)
- Hoài Yên: $100 - đã nhận (Paypal)
- anh Không Quán: $75.07 (Can$100) - đã nhận (Paypal)
- thân hữu ẩn danh - $25.00 - đã nhận (Paypal)

__________________________________________________________________


TỔNG CỘNG: $850.07 (đã nhận tính đến ngày 5/15/2018)

chuyển đến ngungo $300.00 (ngày 3/28/2018 - 3 tháng)

còn lại: $550.07cám ơn quí anh chị rất nhiều đã hết lòng ủng hộ tài chánh etetet. n sẽ chuyển theo chu kỳ hàng tháng như ý muốn của ngungo, và sẽ đăng receipt chuyển tiền lên đây trong tương lai.


23928

xin thông báo cùng quí anh chị: n. vừa chuyển thêm $100 qua account PayPal của ngungo cho tháng 6. receipt dưới đây:

Image

cám ơn ngungo và quý anh chị,
npn


23966

Danh Sách Đóng Góp Thực Hiện Trang eTETET mới:


- anh Đôn: $100 - đã nhận (Paypal)
- anh npn: $200 - đã nhận (tiền mặt)
- chị Chiêu Hoàng: $50 - đã nhận (Zelle QuickPay)
- Yên Chi: $200 - đã nhận (tiền mặt)
- chị Rùa: $50 - đã nhận (tiền mặt)
- anh vvd: $50 - đã nhận (tiền mặt)
- Hoài Yên: $100 - đã nhận (Paypal)
- anh Không Quán: $75.07 (Can$100) - đã nhận (Paypal)
- thân hữu ẩn danh - $25.00 - đã nhận (Paypal)

__________________________________________________________________


TỔNG CỘNG: $850.07 (đã nhận tính đến ngày 5/15/2018)

chuyển đến ngungo $400.00 (tính đến ngày 6/2/2018 - 4 tháng)

còn lại: $450.07cám ơn quí anh chị rất nhiều đã hết lòng ủng hộ tài chánh etetet. n sẽ chuyển theo chu kỳ hàng tháng như ý muốn của ngungo, và sẽ đăng receipt chuyển tiền lên đây trong tương lai.


23967

xin thông báo cùng quí anh chị: n. vừa chuyển thêm $100 qua account PayPal của ngungo cho tháng 7. receipt dưới đây:

Image

cám ơn ngungo và quý anh chị,
npn


24045

Danh Sách Đóng Góp Thực Hiện Trang eTETET mới:


- anh Đôn: $100 - đã nhận (Paypal)
- anh npn: $200 - đã nhận (tiền mặt)
- chị Chiêu Hoàng: $50 - đã nhận (Zelle QuickPay)
- Yên Chi: $200 - đã nhận (tiền mặt)
- chị Rùa: $50 - đã nhận (tiền mặt)
- anh vvd: $50 - đã nhận (tiền mặt)
- Hoài Yên: $100 - đã nhận (Paypal)
- anh Không Quán: $75.07 (Can$100) - đã nhận (Paypal)
- thân hữu ẩn danh - $25.00 - đã nhận (Paypal)

__________________________________________________________________


TỔNG CỘNG: $850.07 (đã nhận tính đến ngày 5/15/2018)

chuyển đến ngungo $500.00 (tính đến ngày 7/3/2018 - 4 tháng)

còn lại: $350.07


24046 top -
Cập nhật hoá eTETET
1, 2, 3, 4
_______________________________________________
Tóc Em Nguồn Cội - thơ - Nguyệt Thảo _______________________________________________

Image

Nửa giường tóc xõa
vắt phủ ngang người
là vệt nứt đời
phân đôi phần phận
lưng chừng vô tận
lả bãi phong ba
tìm cỏ tìm hoa
tìm ra nguồn cội

xem tiếp...

_______________________________________________
Một Chút Hướng Về Nguồn - văn - Long Tuyền _______________________________________________

Image

Con đường chúng ta đang đi là đoạn đường qua sa mạc: khô cằn và trống vắng, bởi không hứa hẹn mà chỉ đòi hỏi sự tận tâm (vì không dám dùng hai chữ hi-sinh). Chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần chịu đựng cho con em chúng ta. Hành trang của chúng là hy-vọng vào tương lai, là niềm tin vào chánh nghĩa...

xem tiếp...

______________________________________________
Những Tháng Ngày Không Tên - nhạc - Ẩn Lan & ttt _______________________________________________

Image

những ngày tháng không tên
tôi đi về nơi đâu
ngược chiều vào lãng quên...

xem tiếp...

_______________________________________________
Mầu Chiều - ảnh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Image


xem tiếp...