THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁPCập nhật hoá eTETET
1, 2, 3, 4 - bottom

xin thông báo cùng quí anh chị, n. đã nhận được Can$100 từ anh Không Quán. receipt dưới đây:


Imagen. sẽ đăng receipt lên đây sau khi chuyển qua ngungo.

cám ơn anh KQ,
npn


23738

xin thông báo cùng quí anh chị - n. vừa chuyển thêm $200 qua account PayPal của ngungo qua email address ngungo cho. receipt dưới đây:

Image

cám ơn ngungo và quý anh chị,
npn


23739

xin thông báo cùng quí anh chị: n. vừa chuyển thêm $100 qua account PayPal của ngungo cho tháng 6. receipt dưới đây:

Image

cám ơn ngungo và quý anh chị,
npn


23966

xin thông báo cùng quí anh chị: n. vừa chuyển thêm $100 qua account PayPal của ngungo cho tháng 7. receipt dưới đây:

Image

cám ơn ngungo và quý anh chị,
npn


24045

xin thông báo cùng quí anh chị: n. vừa chuyển thêm $100 qua account PayPal của ngungo cho tháng 8. Receipt dưới đây:

Image

cám ơn ngungo và quý anh chị,
npn


24143

Danh Sách Đóng Góp Thực Hiện Trang eTETET mới:


- anh Đôn: $100 - đã nhận (Paypal)
- anh npn: $200 - đã nhận (tiền mặt)
- chị Chiêu Hoàng: $50 - đã nhận (Zelle QuickPay)
- Yên Chi: $200 - đã nhận (tiền mặt)
- chị Rùa: $50 - đã nhận (tiền mặt)
- anh vvd: $50 - đã nhận (tiền mặt)
- Hoài Yên: $100 - đã nhận (Paypal)
- anh Không Quán: $75.07 (Can$100) - đã nhận (Paypal)
- thân hữu ẩn danh - $25.00 - đã nhận (Paypal)

__________________________________________________________________


TỔNG CỘNG: $850.07 (đã nhận tính đến ngày 5/15/2018)

chuyển đến ngungo $600.00 (tính đến ngày 8/3/2018 - 5 tháng)

còn lại: $250.07


24144

Danh Sách Đóng Góp Thực Hiện Trang eTETET mới:


- anh Đôn: $100 - đã nhận (Paypal)
- anh npn: $200 - đã nhận (tiền mặt)
- chị Chiêu Hoàng: $50 - đã nhận (Zelle QuickPay)
- Yên Chi: $200 - đã nhận (tiền mặt)
- chị Rùa: $50 - đã nhận (tiền mặt)
- anh vvd: $50 - đã nhận (tiền mặt)
- Hoài Yên: $100 - đã nhận (Paypal)
- anh Không Quán: $75.07 (Can$100) - đã nhận (Paypal)
- thân hữu ẩn danh - $25.00 - đã nhận (Paypal)

- thân hữu ẩn danh - $200.00 - đã nhận (tiền mặt, ngày 8/24/2018)

__________________________________________________________________


TỔNG CỘNG: $1050.07 (đã nhận tính đến ngày 8/24/2018)

chuyển đến ngungo $600.00 (tính đến ngày 8/3/2018 - 5 tháng)

còn lại: $450.07


24206 top -
Cập nhật hoá eTETET
1, 2, 3, 4
_______________________________________________
Ừ Thôi - thơ - Trương Nguyễn Thi Thanh _______________________________________________

Image

ừ thôi có những gì
tôi về gom kỷ niệm
tóc buông thề trên phím
chùng vạn ngón đơn duyên...

xem tiếp...

_______________________________________________
Tấm Thiệp - văn - Hoài Yên _______________________________________________

Image

Vài ngày sau, đúng 1424 dặm về phía nam, những người đi qua đường không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy một người đàn bà vừa mở hộp thư đã hét òa lên rồi ngồi thụp xuống ngay bên lề đường nước mắt ràn rụa không che giấu... trên tay bà là một tấm thiệp... Tấm thiệp in hình con gấu nhỏ với hàng chữ viết tay ngoằn ngoèn bên trong:

"Cho Valentine đầu tiên, tuy đôi khi không phải là duy nhất, nhưng chắc chắn sẽ là mãi mãi, của con. Con yêu mẹ!"

xem tiếp...

_______________________________________________
Mùa Xuân Áo Hồng - nhạc - Phạm Anh Dũng _______________________________________________

Imagexem tiếp...

_______________________________________________
Love - ảnh - Ngọc Thể _______________________________________________

Image


xem tiếp...