THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁPCập nhật hoá eTETET
1, 2, 3, 4 - bottom

xin thông báo cùng quí anh chị, n. đã nhận được Can$100 từ anh Không Quán. receipt dưới đây:


Imagen. sẽ đăng receipt lên đây sau khi chuyển qua ngungo.

cám ơn anh KQ,
npn


23738

xin thông báo cùng quí anh chị - n. vừa chuyển thêm $200 qua account PayPal của ngungo qua email address ngungo cho. receipt dưới đây:

Image

cám ơn ngungo và quý anh chị,
npn


23739

xin thông báo cùng quí anh chị: n. vừa chuyển thêm $100 qua account PayPal của ngungo cho tháng 6. receipt dưới đây:

Image

cám ơn ngungo và quý anh chị,
npn


23966

xin thông báo cùng quí anh chị: n. vừa chuyển thêm $100 qua account PayPal của ngungo cho tháng 7. receipt dưới đây:

Image

cám ơn ngungo và quý anh chị,
npn


24045

xin thông báo cùng quí anh chị: n. vừa chuyển thêm $100 qua account PayPal của ngungo cho tháng 8. Receipt dưới đây:

Image

cám ơn ngungo và quý anh chị,
npn


24143

Danh Sách Đóng Góp Thực Hiện Trang eTETET mới:


- anh Đôn: $100 - đã nhận (Paypal)
- anh npn: $200 - đã nhận (tiền mặt)
- chị Chiêu Hoàng: $50 - đã nhận (Zelle QuickPay)
- Yên Chi: $200 - đã nhận (tiền mặt)
- chị Rùa: $50 - đã nhận (tiền mặt)
- anh vvd: $50 - đã nhận (tiền mặt)
- Hoài Yên: $100 - đã nhận (Paypal)
- anh Không Quán: $75.07 (Can$100) - đã nhận (Paypal)
- thân hữu ẩn danh - $25.00 - đã nhận (Paypal)

__________________________________________________________________


TỔNG CỘNG: $850.07 (đã nhận tính đến ngày 5/15/2018)

chuyển đến ngungo $600.00 (tính đến ngày 8/3/2018 - 5 tháng)

còn lại: $250.07


24144

Danh Sách Đóng Góp Thực Hiện Trang eTETET mới:


- anh Đôn: $100 - đã nhận (Paypal)
- anh npn: $200 - đã nhận (tiền mặt)
- chị Chiêu Hoàng: $50 - đã nhận (Zelle QuickPay)
- Yên Chi: $200 - đã nhận (tiền mặt)
- chị Rùa: $50 - đã nhận (tiền mặt)
- anh vvd: $50 - đã nhận (tiền mặt)
- Hoài Yên: $100 - đã nhận (Paypal)
- anh Không Quán: $75.07 (Can$100) - đã nhận (Paypal)
- thân hữu ẩn danh - $25.00 - đã nhận (Paypal)

- thân hữu ẩn danh - $200.00 - đã nhận (tiền mặt, ngày 8/24/2018)

__________________________________________________________________


TỔNG CỘNG: $1050.07 (đã nhận tính đến ngày 8/24/2018)

chuyển đến ngungo $600.00 (tính đến ngày 8/3/2018 - 5 tháng)

còn lại: $450.07


24206 top -
Cập nhật hoá eTETET
1, 2, 3, 4
_______________________________________________
Quét Sân - thơ - Nguyễn Tư Phương _______________________________________________

Image

sáng ra quét lá sau vườn
thấy con sâu nhỏ trên đường rong chơi
tôi ngừng, đứng lặng hoài lâu
tỉnh ra thấy lá vàng rơi quanh mình

xem tiếp...

_______________________________________________
Cái Tức Thì - văn - Nguyễn Thanh Hiện _______________________________________________

Image

Nhìn ánh mắt đang nhìn của em, ta biết em đang nghĩ về ta, đang nghĩ về những năm tháng có ta và em, những năm tháng có những ngọn gió không lành thổi lại từ những miền đất hung bạo có những cuộc xô xát giữa những kẻ mới đến từ phía đầu kia mặt đất...

xem tiếp...

_______________________________________________
Mùa Thu & Tình Yêu Của Chúng Ta - nhạc - NTD _______________________________________________

Image

em bên bờ đại dương
có nhớ anh thật nhiều?
Paris đã mùa Thu
có lá rơi ngần ấy...

xem tiếp...

_______________________________________________
Autumn Trail - ảnh - Võ Trọng Kỳ _______________________________________________

Image


xem tiếp...