Image
________________________________________________

h ạ t . b ụ i . h ó a . t h â n
________________________________________________Tôi chỉ là một hạt bụi bé nhỏ
Trong muôn vàn hạt bụi ngoài kia,
Từ muôn kiếp qua bao nhiêu các cõi,
Hoá thân theo các duyên nghiệp xa xưa...

Từ hạt bụi tôi hoá thân thành tất cả,
Đi sâu vào các cõi với khổ đau,
Thân Người, Súc sanh hay ngạ quỷ
Nhẫn đến chư Thiên với các cõi tầng Trời...

Dù ở cõi nào hạt bụi vẫn mê mải,
Lạc loài qua các nẻo luân hồi
Đi suốt hành trình của một kiếp sống
Rồi lại trở về Hạt Bụi với Hư Không...

Hạt Bụi tôi kiếp này đã mỏi mệt,
Muốn trở về với Chư Phật trong tâm
Nguyện mở lòng xin quy y Tam Bảo
Thắp hương lòng
Sám hối tội
Ăn năn...c h i ê u h o à n g

Image_______________________________________________
Bóng Xế - thơ - Lý Quang Chính _______________________________________________

Image

Mệt rồi gót mỏi rong chơi
Sơn cùng thủy tận đã lời nghe ra
Hoàng hôn trỗi nhịp phôi pha
Phím mòn ai nhấn âm ba lạnh mình

xem tiếp...

_______________________________________________
Tiếng Vọng Của Biển - văn - Lư Ngọc Dung _______________________________________________

Image

Tôi xa biển, có lẻ là vĩnh viễn. Nhưng tiếng sóng biển hay tiếng nói thật sự của cuộc đời sẽ luôn luôn tồn tại trong chính tôi. Ðó là thứ tiếng nói chân thật, giản đơn của biển cả mênh mông. Tiếng của Mẹ. Tiếng vọng của biển...

xem tiếp...

_______________________________________________
Thành Phố Mưa Bay - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

có những chiều thành phố mưa bay
thương em gầy giọng hát liên dài
nghe hơi thở chạnh lòng khơi niềm nhớ
môi nhăn mắt đỏ mòn mỏi theo đợi chờ...

xem tiếp...

_______________________________________________
The Second Chair - ảnh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Image


xem tiếp...