Image
________________________________________________

h ạ t . b ụ i . h ó a . t h â n
________________________________________________Tôi chỉ là một hạt bụi bé nhỏ
Trong muôn vàn hạt bụi ngoài kia,
Từ muôn kiếp qua bao nhiêu các cõi,
Hoá thân theo các duyên nghiệp xa xưa...

Từ hạt bụi tôi hoá thân thành tất cả,
Đi sâu vào các cõi với khổ đau,
Thân Người, Súc sanh hay ngạ quỷ
Nhẫn đến chư Thiên với các cõi tầng Trời...

Dù ở cõi nào hạt bụi vẫn mê mải,
Lạc loài qua các nẻo luân hồi
Đi suốt hành trình của một kiếp sống
Rồi lại trở về Hạt Bụi với Hư Không...

Hạt Bụi tôi kiếp này đã mỏi mệt,
Muốn trở về với Chư Phật trong tâm
Nguyện mở lòng xin quy y Tam Bảo
Thắp hương lòng
Sám hối tội
Ăn năn...c h i ê u h o à n g

Image_______________________________________________
Chân Thật Màu Gì - thơ - Nguyệt Thảo _______________________________________________

Image

Chín lời tôi nói chơi
một lời tôi nói thật
là lời tha thiết nhất:
tình yêu sẽ đổi màu

xem tiếp...

_______________________________________________
Đối Thủ - văn - Đình Nguyên _______________________________________________

Image

Anh thật sự mệt mỏi, rã rời. Không phải vì trận đấu đã tiêu tốn quá nhiều nội lực. Anh mệt mỏi rã rời vì lòng người trí trá và chuyện thắng thua nhau! Vào nhà, nhấp chén trà nguội, anh trút bỏ đi mọi chuyện, lấy sách ra đọc.

xem tiếp...

_______________________________________________
Màu Kỷ Niệm - nhạc - Nguyễn Thành Vân _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Hoa Hồng Mấy Độ - ảnh - Hoàng Thy Mai Thảo _______________________________________________

Image


xem tiếp...