Image


A U T U M N . L E A V E S
__________________________________________________________________________
©n t t nthis is my favorite pic from all the pictures that i took yesterday. it is not my usual style but somehow, it turned out much better than i had hoped for.
i usually like to photograph things up close... and most of the time with a clear background so the object that i want to capture would stand out with not too much distraction from the background.
i wanted to captured these last 3 leaves that were still attached to this tiny branch, but with so many things in the background, i was afraid that i would not be able to draw attention to what i was trying to capture -- the 3 leaves!
yet with the beautiful blue sky that we had yesterday, the picture now looks almost like a painting of Autumn Leaves instead just the pictures of the 3 leaves...
wishing all of my friends a wonderful weekend ...


~~ 20211105 ~~

Image_______________________________________________
Chân Em Xuống Phố - thơ - Trần Đại - Trandaik _______________________________________________

Image

Em đi xuống phố chiều nay
gót chân giẫm nhẹ lên ngày tương tư

Vóc gầy vai áo tiểu thư
bóng nghiêng nửa thật nửa hư trong chiều

xem tiếp...

_______________________________________________
Mẹ Dữ - văn - Hoài Yên _______________________________________________

Image

Tình mẹ, một thứ tình cảm vượt trên mọi thứ tình yêu bình thường... Nhưng có điều dường như khi nói đến mẹ người ta chỉ đề cập đến "mẹ hiền"... Vậy thì nếu mình là mẹ mà mình không... hiền thì sao ta?

xem tiếp...

_______________________________________________
Nỗi Lòng - nhạc - Ngọc Thể _______________________________________________

Image

Yêu ai, ai hiểu được lòng
Thầm kín những đớn đau với riêng lòng ta
Ấp ủ lạnh lùng
Tình yêu kia mà người nào hay.

xem tiếp...

_______________________________________________
Autumn Leaves - ảnh - nttn _______________________________________________

Image

this is my favorite pic from all the pictures that i took yesterday. it is not my usual style but somehow, it turned out much better than i had hoped for.

xem tiếp...