Image


A U T U M N . L E A V E S
__________________________________________________________________________
©n t t nthis is my favorite pic from all the pictures that i took yesterday. it is not my usual style but somehow, it turned out much better than i had hoped for.
i usually like to photograph things up close... and most of the time with a clear background so the object that i want to capture would stand out with not too much distraction from the background.
i wanted to captured these last 3 leaves that were still attached to this tiny branch, but with so many things in the background, i was afraid that i would not be able to draw attention to what i was trying to capture -- the 3 leaves!
yet with the beautiful blue sky that we had yesterday, the picture now looks almost like a painting of Autumn Leaves instead just the pictures of the 3 leaves...
wishing all of my friends a wonderful weekend ...


~~ 20211105 ~~

Image_______________________________________________
Chuyện Tháng Tư - thơ - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Có một ngày, cuối tháng tư
Buồn như nước lũ dâng từ biển lên
Bạn học chẳng dám nhớ tên
Tôi mang áo rách đi bên cuộc đời

xem tiếp...

_______________________________________________
Những Mảnh Đời Hậu Chiến - văn - Trần Bảo Toàn _______________________________________________

Image

Hôm nay, 30/04/2020, một ngày mưa rả rích, tiếng mưa như gõ vào ký ức những tháng năm quá khứ, đối với tôi ngày này chỉ có ý nghĩa là một ngày lịch sử, khi đất nước, gia đình và rất nhiều cá nhân của thế hệ cha chú và chúng tôi bước qua một khúc quanh mới.

xem tiếp...

_______________________________________________
Tình Khúc Hồi Hương - nhạc - Phạm Anh Dũng _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Tàn Tích - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image


xem tiếp...