Image

c á n h . c h ữ . t à n .

hoatrang._____________________________________________________________Tết hết,
còn lại một cánh chữ tàn.
°

Thường, vẫn...
mỏi mơ nẻo mình
Khi không nay lại...bỗng dưng, hết rồi
Rướn 2 con mắt ngó chơi
Thơ, đâu như... tịnh trong lời gió qua
Người, ờ... thoắt đã khói xa...

Duyên thơ dày,mỏng-cũng là thi duyên!

Từ...
mắt nhắm,mở... nhớ,quên
Nề hà chi chút mộng viền xanh quanh
Bâng quơ đường chữ man man
Ý trầm mấy bận... chỉ ngần ấy đưa
Gần tròn 6 bó. Cũ xưa...

Dưới thềm xuân hết, thắp bừa nén thơ!

Niệm câu thơm thảo,
giã từ
Nhang lòng ngát nỗi thiêng tư,mùng 10
Đèn chiều giọt sáng lơi rơi...
Nghiêng vào ánh vãn ngay nơi hết ngày
Những đóm kinh tim tàn bay...

A, còn một cánh chữ này:
.hoatrang


Image_______________________________________________
Cánh Chữ Tàn - thơ - Hoa Trang _______________________________________________

Image

Niệm câu thơm thảo,
giã từ
Nhang lòng ngát nỗi thiêng tư,mùng 10
Đèn chiều giọt sáng lơi rơi...
Nghiêng vào ánh vãn ngay nơi hết ngày
Những đóm kinh tim tàn bay...

xem tiếp...

_______________________________________________
Gió & Thông - văn - Đình Nguyên _______________________________________________

Image

Vậy mà nỡ lòng nào em lại héo khô! Màu xanh kia trở thành úa héo. Nhúm tóc kim một chùm mấy sợi. Bay lang thang dính đầy kẽ, kẹt, sân vườn, mái nhà, ống dẫn nước thoát mưa.

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngày Vui Qua Mau - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đừng nhìn xa vời em ơi
xin em hãy mơ thật gần
xin em hãy coi ngày vui là đây...

xem tiếp...

_______________________________________________
Lối Mòn - ảnh - Mùa Cổ Điển _______________________________________________

Imagexem tiếp...