Image

c á n h . c h ữ . t à n .

hoatrang._____________________________________________________________Tết hết,
còn lại một cánh chữ tàn.
°

Thường, vẫn...
mỏi mơ nẻo mình
Khi không nay lại...bỗng dưng, hết rồi
Rướn 2 con mắt ngó chơi
Thơ, đâu như... tịnh trong lời gió qua
Người, ờ... thoắt đã khói xa...

Duyên thơ dày,mỏng-cũng là thi duyên!

Từ...
mắt nhắm,mở... nhớ,quên
Nề hà chi chút mộng viền xanh quanh
Bâng quơ đường chữ man man
Ý trầm mấy bận... chỉ ngần ấy đưa
Gần tròn 6 bó. Cũ xưa...

Dưới thềm xuân hết, thắp bừa nén thơ!

Niệm câu thơm thảo,
giã từ
Nhang lòng ngát nỗi thiêng tư,mùng 10
Đèn chiều giọt sáng lơi rơi...
Nghiêng vào ánh vãn ngay nơi hết ngày
Những đóm kinh tim tàn bay...

A, còn một cánh chữ này:
.hoatrang


Image_______________________________________________
Làm Sao Cho Hết Sẹo - thơ - Phiến Băng _______________________________________________

Image

Chỉ còn những đợi chờ và ước mơ buồn như tiếng thở dài
nên viết thương dù cũ
cũng không thể liền da
nói chi là hết sẹo

xem tiếp...

_______________________________________________
Mobile Friendly - văn - Nguyễn Khoa Hội _______________________________________________

Image

Ban đầu tôi sẽ chơi bài nào dễ chút cho chắc ăn như Ave Maria chẳng hạn. Cả hai bài cũng nên. Dĩ nhiên tôi sẽ cố nhét bài Traumerei vào chơi và sẽ cố gắng bình tĩnh, chẳng là mấy mươi năm nay có bao giờ chơi cho ai nghe chính thức như chiều nay? Nhưng nhớ đến đôi mắt trong sáng và mong đợi của "mẹ bề trên", tôi chẳng thể nào từ chối đề nghị này được.

xem tiếp...

_______________________________________________
Trộm Nhìn Em - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đôi khi trộm nhìn em
xem dung nhan đó bây giờ ra sao
em có còn đôi má đào như ngày nào
kể từ khi vắng anh...

xem tiếp...

_______________________________________________
Một Nét Vẽ - tranh - Ngọc Thể _______________________________________________

Imagexem tiếp...