Image


ngẫu hứng [duyên thơ]Từ duyên gặp gỡ ở Bến Trăng, hồ như ánh sáng tròn đầy đã xua tan băng giá tâm hồn. Áng mây hồng phản chiếu giọt lệ lung linh, nâng chén nước trong mà khiến cung đàn say chếnh choáng. Phổ vào làn sương đang đọng trên lá cỏ cũng khiến xao động cả hồ thu. Lòng thanh thản nhìn lá xanh giữa mênh mông gió, tạ ơn người đã trao duyên thơ dưới vòm trời đầy.

Duyên thơ tùy tâm mà hội, tùy tình mà ngộ. Như sấm chớp giữa mùa giông gió, bất chợt ngưng, như ánh sáng cuối ngày, bất chợt tụ. Duyên thơ đến từ chốn không nhau, từ vùng bất chợt. Nhưng mãi là mầm xanh hữu hảo, mãi là nụ ngọt yên nhiên. Xin được hát ru cùng thời gian, xin được trải nghiệm cùng hiện hữu. Duyên Thơ!

Hạnh ngộ hữu duyên tự “Bến Trăng”
Hồ như viên nguyệt đáo băng tâm
Hồng vân phản chiếu lung linh lệ
Bạch thủy giao bôi lúy túy cầm.

(…)(260513)
h o à n g v ũ l u â n

Image_______________________________________________
Hạt Bụi Hoá Thân - thơ - Chiêu Hoàng _______________________________________________

Image

Hạt Bụi tôi kiếp này đã mỏi mệt,
Muốn trở về với Chư Phật trong tâm
Nguyện mở lòng xin quy y Tam Bảo
Thắp hương lòng
Sám hối tội
Ăn năn...

xem tiếp...

_______________________________________________
Người Bạn Trẻ Và Phật Pháp - văn - Không Quán _______________________________________________

Image

Ngồi an bình như thế... tâm khởi lên cảnh giới vô biên lìa xa mọi ý thức. Sau một lúc mà tôi cũng không biết là bao lâu thì tự nhiên thấy xúc động rất nhiều với hai dòng nước mắt chảy trên má. Từ lần đó tôi cảm nhận được sự bình an của tâm hồn, mọi thứ chung quanh và thế giới không còn tầm quan trọng nhiều đối với tôi. Tôi thấy ra ý nghĩa của vô vi và tại sao đức Phật giảng vô nguyện, vô tác, cũng như mọi pháp, tự bản chất của chính nó, đều đã hoàn hảo . Và từ đó tôi có một đời sống thật là bình thản an vui trong sự mầu nhiệm của lý vô thường.

xem tiếp...

_______________________________________________
Giã Từ Cố Quận - nhạc - Hoàng Đình Bình _______________________________________________

Imagexem tiếp...

_______________________________________________
Diện - ảnh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Imagexem tiếp...