mai_la - Đông Nghi


t i ế p .n ố i .


hôm qua thuyền đã ra khơi
buồm no gió lạ mây mời lối xa

diễm hương ủ lục địa già
sao băng chỉ hướng trăng ngà đại dương

yêu em thuyền cổ xưa buồn
nguồn mơ tách bến chiêu dương tuổi hồng
triều ba lay lắt hư phong

chiều nay ráng đỏ đêm nồng
ngày mai xuân rụng ven sông cuộc đời

biển khuya tóc nhuốm sương trời
mắt giăng sương lệ nụ cười ấu thơ

sáng sương cay đắng giăng mờ
bao la biển mẹ bến bờ sông con

ôi chao mây đẹp nét buồn
bình minh hồng giữa hoàng hôn rực nồng

nơi đâu nguồn một giòng sông
tự đây nguồn một con sông ban đầu


v â n h o à n h