So_Close_Yet_So_Far - web photography
g ầ n .

biết không,
ta muốn yêu em
như sương yêu cọng cỏ mềm,
ngoài sân
nhưng thôi, em ạ,
chỉ cần
yêu em, như nắng.
thật gần.
mà xa.x a .
nhớ em,
gang tấc còn xa
thương em,
mặt đất bao la cũng gầnc h ỗ .n g ỗ i
thưa em,
cái gọi là quên
là khi
nỗi nhớ đã quen thuộc rồi
thưa em,
hạnh phúc trong đời
là bên trong,
chỗ tôi ngồi,
có em


n p n