285_chanson_de_la_pluie

c ó .n h ữ n g . .


có những nỗi buồn nối đời nhau
bên bờ sông cạn đọng vũng sầu
rồi hôm mưa về xuôi dòng chảy
buồn trôi đậu nhánh mấy mùa đau

có những mối tình về trong mơ
vẫn yêu vẫn nhớ vẫn đợi chờ
là một chữ tình rơi rất nhẹ
từ tim nguồn máu hoá dại khờ

có những buổi chiều nắng lạ màu
như lúc lạc bước tìm gọi nhau
tìm hương yêu thở pha hơi nắng
đan lại màu phai tự vì đâu

có những nụ cười sót bờ môi
cười lấp khoảng trống đời nổi trôi
nửa đường chân mỏi chân vẫn bước
cuối ngả bên kia nặng gánh đời...


©violetdehue