uoc_vong_cho_que_huong - Đinh Trường Chinh

g ử i .e m , .
n g ư ờ i .b ạ n .p h ư ơ n g .x a . . .Em thương yêu,

Cám ơn em đã kiên nhẫn đọc hết những lời văn lộn xộn, những ý tửơng lung tung này... Xin lỗi em vì lá thư quá dài, nhưng tôi phải viết vì sợ rằng một mai tôi có viết em cũng không còn được đọc...

Ơi em, những người còn ở lại ... hãy nhận nơi tôi niềm tri ân cho những đấu tranh em đang làm, cho nền công lý em đang đánh đổi tất cả để tìm, cho những quyền lợi tối thiểu của một người công dân mà em không có... Cám ơn em đã mạnh dạn nói lên những bất công nhan nhản đang xảy ra nơi ấy. Cám ơn em đã cho tôi niềm hy vọng rằng tôi chưa thực sự mất quê hương.

Ngày mai khi em xuống đường, xin hãy đem theo chúng tôi trong tim... xin hãy nhớ, chúng tôi những ngừơi viễn xứ lưu vong tuy xa mặt nhưng chưa hề cách lòng...


h o à i y ê n