mua_GiangSinh - tranh © Đinh Chinhư ơ m. m ộ t. s ớ m. m a i.
t r o n g. s ạ m. t ố i


em ươm một hạt hạnh ngộ
bên hiên thềm hạnh phúc thơm
chẳng dễ gì níu kéo bao dịu dàng
chực chờ nhón gót cùng trăng
nên mắt đành một mình nhìn môi ngon giấc
cứ nghĩ rằng gió sẽ không bao giờ như thế
nhưng đường quanh, dốc núi, mạn đồi
làm cho gió chao đảo ngả nghiêng
và những gợn sóng
cứ nhấp nhô trong lòng

yêu dấu rồi cũng sẽ phác thảo được
một chân dung hạnh phúc
của riêng mình
dẫu lấm lem màu sắc
cứ thả tóc rối bay đi
cho thoáng những chiều cô độc
cứ nghêu ngao đi
cho thoáng những trưa bực dọc
tâm thất nào cũng bị nhồi
chông chênh.

tôi chôn xuống đôi điều muốn nói
tưới lên dăm lời chúc phúc chừng mực
đã thấy trong khuya đêm mọc lên mống mầm
vừa phải cho những căn phần
chữ nghĩa.


HHiếu