Autumn_Solace - Tôn Thất Bằng


b ó n g .n g ã .đ ê m .t h u . .


lồng lộng trăng treo giữa bến chờ
từng đêm cố quận ngóng hương mơ
gió đưa heo lạnh về bên ấy
thấm nặng vàng rơi một bóng mờ

tóc xõa lung linh hay ánh nguyệt?
đêm tràn dĩ vãng ngập hồn thơ
cỏ xanh ươn ướt rèm mi khép
từng giọt nghiêng chao bóng hững hờ

bóng ngã đêm thu là bóng nhớ?
hay vầng trăng xế lúc đông sang
vạch ngang đêm vắng nghìn sao vỡ
rơi xuống bâng khuâng góc địa đàng?

bóng ngã đêm thu nên bóng vắng
chỉ còn cô quạnh một vai trơ
vầng duyên lạnh lẽo mong tia nắng
gió buốt đồng hoang bóng dật dờ

thu bóng vào đêm bóng ngã đêm
lắng đời yên tịnh lối sương êm
ta nghe bóng nói lời thầm thỉ
thu nhớ vào tim bóng ngã đêm.


h o à n g v ũ l u â n