nghe_troi_tuyet_roi - Đinh Trường Chinh

v ẫ y . . . . .buồn thiu ngày khóc lưa thưa gió
cầm nắm đời đi rớt lúc nào
những bông hoa úa thay màu tóc
nở vội bên thềm .
vẫy gọi nhau

tháng mười một đuổi mùa mưa . biệt
giọt lệ người lăn tới ngõ cùng
năm ba năm nữa thành sương khói
đâu biết tôi còn ở đó không

biết đâu tôi đã về nơi khác
một cõi mơ hồ rất lặng thinh
không mưa không nắng không không hết
tôi chỉ tôi thôi .
chỉ một mình

chào nhau đừng nuối trong đôi mắt
hạnh ngộ . dây tơ đã đứt rồi
tiếng nhạc nửa chừng thôi vọng nữa
nhớ gì .
bận bịu cánh bèo trôit h a n g t ra m