thu_ba - ảnh Đỗ Danh Đôn
n g u y ệ n .ư ớ c .Vẫn cứ thế, mùa thu về lần nữa
Cuộc tình phai. Ngơ ngẩn chiếc lá bàng
Đôi mắt ấy đã không còn rực lửa
Chân hồn nhiên, em dẫm phải lỡ làng

Biển cô độc, mỗi chiều hoang vẫn hát
Như lời ru, buồn ruỗng cả Hạ Long
Mỗi con sóng gọi tên em chưa nhạt
Tay san hô khua bão cát trong lòng

Quảng Ninh vẫn ươm mơ từng con ngõ
Tôi, chân buồn theo dấu cánh chim bay
Em vẫn đi, về trong hoàng hôn đó
Xin một lần uống cạn dáng em. Say!

Xin rũ cát trên vai em mầu nhiệm
Như một lần rũ bỏ hết nợ duyên
Tôi, cơn gió hát ru em ngàn tiếng
Từ tim em xoá hết những oan khiênt h ú c s i n h