bong_ngua_hong - tranh Đinh Cường
e m .
g i ấ u .a n h .v à o .n ỗ i .n h ớ


em giấu anh vào nỗi nhớ
thời gian . vỡ vụn . vô hình
bóng anh đẹp hơn đời thật
đi qua như thể vô tình
buồn xưa chỉ riêng anh biết
vết sâu trùng bước chim hoang
sợi buồn quen hơi da diết
rụng đầy trí nhớ đa đoan

giấu anh vào giọt nước mắt
thành dòng nuôi chảy trong nhau
tình ươm hoài cây không trái
non mầm nụ góa thương đau
tựa đêm vùi sâu nỗi nhớ
mèm say . rượu nhuốm ráng chiều
dò tim cố tìm lý lẽ
môi hôn chưa quên mùi yêu

giấu anh . tận cùng nỗi nhớ
chiêm bao nửa thực nửa hư
bằng chiếc que diêm thắp sáng
tiềm thức . đốt cháy . vô ưu
yêu anh giấu từng vụng dại
mỏi mê lần hạt kinh cầu
hai năm theo về . lận đận
trái tình chưa vữa men đau?


©yênchi