dreamdancer - Giang


b à i .t h ơ .p hi ê u .l ã n g


lênh đênh lên thác xuống ghềnh
từng con nước nổi bồng bềnh hoa rơi
giữa giòng gió cuốn mây trôi
phù du cuối bến chia đôi ngả về

ơn sâu nghĩa nặng lời thề
nghìn năm sỏi đá không hề ngủ quên
con đường mình đến không tên
hàng cây mình ngắm lặng yên thở dài

một mai in bóng hình hài
hồn ngơ xanh lá trang đài dáng thơ
ước nguyền màu nắng ươm tơ
để ngàn con chữ điểm tô tình nồng

môi thơ hôn thắm nụ hồng
lời thơ sóng vỗ mênh mông biển trời
bài thơ phiêu lãng trùng khơi
thênh thênh một cõi đầy vơi ngữ từ

hết ngày rẽ lối trầm tư
hết đêm sẽ gối mộng như du thuyền
mượn người hai chữ uyên nguyên
chung làm một chuyến về miền viễn du


h o à n g t h y m a i t h ả o