autumn_splendor

m ở .c á n h .c ử a
v ư ờ n .T H UCùng bước vào vườn tâm
lắng nghe tiếng thu về
hắt hiu từng cơn gió
chở theo giấc mộng vàng

khe khẽ thôi em nhé
lặng về trong hơi thở
e chừng tâm lay lắt
khuấy động cả trời thu

lá còn đang thỏ thẻ
sợ em cười khúc khích
lá vàng sẽ buông tay
quên chiếc áo vô thường...ngày 05.09.2009


c ư s ĩ L i ê n H o a