mầm - www photography

S u ố i . . . .


Nhớ em xưa - ngoan hiền như suối
tôi không dám trầm mình
sợ bụi đời tôi đục suối trinh em

Đêm nghiêng sợi, ướt vai mềm ve vuốt
lọn tóc dài trên suối trợt rong rêu
dòng xuân cứ chảy... trôi vào lối sỏi
để đôi lần... tôi khát, bỏng môi tôi

Võng trăng soi, ngập đường cong thánh nữ
em giết tôi từ... gội tóc ướt thơ ngây
môi mòn lối sỏi, ủ tinh khôi từ nguồn thơm hoa bưởi
trăng chín đầy... tay hái cả ngực đêm

Tôi về, năm tháng lạ làm bụi giăng ký ức
nhện bám thời gian phủ kín cổng linh hồn
rừng bây giờ kỷ niệm chín đầy cây
rụng vào tôi bọc mang về trái nhớ

Gió
lại về
dập cửa tim bốc cháy
đêm vút dài tôi nhớ tóc em bay
thấy cổng lòng cài then từng rỉ sét
mà trái tim hoá đá lửa không ngờ !!!!


p h i ế n b ă n g