mong_du - Nguyễn Chinh

b ấ t .c h ợ t , .đ ê mđêm bất chợt nén thành rưng rức nhớ
ngác ngơ đêm vỡ lạnh dưới vòm ngâu
mây xa xăm, tao tác gió về đâu
lê thê thương khúc chạm màu nắng phai


đêm bất chợt trăng dập duềnh sóng ngược
vỗ về đêm nghìn vạn bóng sương mai
sóng nghiêng nghiêng,
lành lạnh bóng loang dài
bàn tay bối rối vương hoài ánh trăng


đêm bất chợt lặng trầm đôi mắt nhớ
nén vào đêm trúc trắc những vần thơ
lời bâng khuâng, run rẩy tứ gieo mơ
nhớ nhau từ buổi bâng quơ mắt nhìn


đêm bất chợt nhớ giòng yên tĩnh lặng
nhớ mùa ngâu duyên dáng nét huyền xưa
nhớ phong linh trầm mặc dưới phùn mưa
an nhiên chợt nhớ tư mùa nhớ nhau.h o à n g v ũ l u â n