sang_mua - @web photography


d ạ o .k h ú c .13. .ngọn lửa thiêng trong trái tim người
có đôi khi cháy bùng thế giới
ngọn lửa ấy ai ai cũng có
hay chỉ là mình tôi có thôi

đóa hoa hồng đẹp buổi đầu tiên
khi héo khô thành hoa tưởng niệm
cành hoa ấy ai ai cũng nhớ
hay chỉ là mình tôi nhớ tên

người mắt đẹp như bóng sao hiền
như chân trời vào phút nắng lên
trong thành phố ai ai cũng mến
hay chỉ là mình anh mến em. n g u y ễ n q u a n g t ấ n