the_reader - ảnh Mùa Cổ Điểnl ự a .c h ọ n .


Một ngày nhàn hạ thơ thẩn vào tiệm sách. Từ tốn đi từ quầy sách này qua quầy sách nọ. Thèm đọc một cuốn sách, nhưng không biết là sẽ mua cuốn nào - Plato hay Lão Tử của triết, Octavio Paz hay Tagore của thơ, Hemingway hay Steinbeck của văn...

Cũng thế. Sáng tạo cũng là một sự lựa chọn. Sự lựa chọn, của người viết hay người đọc, ở ý nghĩa đơn thuần nhất trong môi trường văn chương, thường khởi nguồn từ một niềm trân trọng và nâng niu trong tư tưởng của mỗi cá nhân đối với chính linh hồn và con tim mình. Ở người đọc, hạnh phúc là đón nhận từ tác phẩm những chấn động tâm linh thật sâu đậm, những thoát thai của tư tưởng về các biên giới chưa từng, những đỉnh cao hay vực sâu của ý thức. Ở người viết, hạnh phúc là ký thác vào tác phẩm những đầy vơi của cội nguồn rung cảm, những đáy huyệt của mặc niệm tư duy, những cơn bão cuồng điên cuối chân trời khát vọng. Sự lựa chọn nào cũng được thực hiện từ một thế đứng đơn độc. Và riêng biệt. Của mỗi tác giả. Của mỗi độc giả.

Nét đẹp của nghệ thuật là khi tác phẩm trở thành nhịp cầu nối liền và hợp nhất hai sự lựa chọn đơn độc và riêng biệt đó.


n p n