Hoa Xuânm ù a.
t h i ế u. p h ụ.có khi . ướt hết một mùa xuân
hồn mỏng em phơi đã mấy lần ?
im ỉm không gian màu thiếu phụ
gió lùa chuông khánh . vẫn còn ngân ?

ta cũng như em . biết . gió lùa
hồn không vách trống . một đời mưa
đã rêu mốc cả mùa . thinh lặng
ngọt nhạt nhân gian cũng hững hờ

trôi đi . cho hết những ngày đêm
má phấn môi son bỏ dưới thềm
khuất lấp góc sân ngồi . lãng đãng
chờ vèo tiếng lá . một hồi chuông

nhín chút mùa xuân . xin gởi lại
về em thuở đó . gió . tinh khôi
thời gian ôm ấp không gian . hỏi
hương vị thiên đường chắc thế thôi...thangtram