rainbow - photo ©Võ Trọng Kỳ


t h o n g .t h ả . .mưa
thong thả rớt
xuống đường
ta quanh quẩn trước cổng trường
đợi em
mưa
thong thả
ướt vai người
sao không đổi được
nụ cười bâng quơ.n g u y ễ n t ư p h ư ơ n g